Hopp til innhold

Artikkel

Veitrafikk og luftforurensninger

Publisert Oppdatert

Veitrafikk er en viktig kilde til luftforurensning.  I områder med tett trafikk kan nivåene av luftforurensningen blir så høye at helseskader kan oppstå.

Veitrafikk er en viktig kilde til luftforurensning.  I områder med tett trafikk kan nivåene av luftforurensningen blir så høye at helseskader kan oppstå.


Trafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer. Bensin- og spesielt dieselkjøretøyer produserer forbrenningspartikler og eksosgasser. Betydelige mengder svevestøv dannes også ved slitasje av vei, samt dekk og bremser på kjøretøyene.

En rekke undersøkelser har vist sammenheng mellom nivået av byluftpartikler og forekomst av helseeffekter både i luftveiene og hjerte-karsystemet. Svevestøv fra trafikk er en blanding av forbrenningspartikler, mineralpartikler og ulike typer partikler dannet ved slitasje av kjøretøy, spesielt fra dekk og bremser.

Les om svevestøv i Uteluft - luftkvalitetskriterier