Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skogbranner: luftforurensning og helseskader av svevestøv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skogbranner: luftforurensning og helseskader av svevestøv

Artikkel

Skogbranner: luftforurensning og helseskader av svevestøv

Av og til oppstår skogbranner med stor utbredelse. Det kan gi høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta. Hva er svevestøv, hvordan kan det påvirke helsa, og hvilke forholdsregler kan du ta?

Brann, skogbrann, røyk. FHI
Brann, skogbrann, røyk. FHI

Av og til oppstår skogbranner med stor utbredelse. Det kan gi høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta. Hva er svevestøv, hvordan kan det påvirke helsa, og hvilke forholdsregler kan du ta?


Om svevestøv

Svevestøv finnes overalt, men partikler fra skogbranner så vel som fra trafikk, industri og oppvarming, kan forekomme i så høye konsentrasjoner at det er fare for akutte helseeffekter.

Kunnskapen om helseeffekter av svevestøv er først og fremst basert på studier i byområder med sammensatt forurensning, deriblant vedfyring.

Studier av svevestøv fra brenning av ved, tyder imidlertid på at denne kilden ikke skiller seg i særlig grad fra annen type av forbrenningspartikler, hverken når det gjelder type eller omfang av skader.

Partikkelstørrelsen anses å være en viktig faktor for helseeffekter av svevestøv. Små partikler som fra skogbranner, vil i større grad nå de minste luftveiene (lungeblærene) og vil der kunne gjøre skade, ettersom kroppen bruker lang tid å på å fjerne denne typen partikler.

Helseskader

Økte nivåer av luftforurensning har vist sammenhenger med mange forskjellige typer helseeffekter, både sykdommer i luftveissystemer og hjerte-karsystemet. Befolkningsstudier viser også økt dødelighet.

  • Luftforurensning (og spesielt svevestøv) kan forårsake symptomer og sykdommer i forskjellige deler av luftveiene, samt forverre allerede eksisterende lungesykdom som kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller astma.
  • Befolkningsstudier har vist en sammenheng mellom luftforurensning/svevestøv og innleggelse på sykehus for hjertekarsykdom. Det er påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, og forstyrrelser av hjerterytmen ser ut til å være involvert.
  • Risikoen for helseeffekter synes å være større for utsatte befolkningsgrupper som personer med lungesykdommer og hjertekarsykdommer, samt for små barn, eldre generelt og gravide.
  • Friske personer er langt mindre mottagelige for skadelige helseeffekter, selv om de kan føle seg plaget (svie i halsen). Svie i halsen representerer ikke i seg selv noen risiko for varig helseskade.
  • Selv om svevestøv fra skogbrann også kan inneholde kreftfremkallende forbindelser, vil dette sannsynligvis være lite aktuelt, da eksponeringen i slike tilfeller er forholdsvis kortvarig.

Generelle tiltak ved høye konsentrasjoner

  • Oppholde seg mest mulig inne
  • Redusere den fysiske aktiviteten.
  • Bruke maske hvis konsentrasjonene av svevestøv er veldig høye
  • Dersom situasjonen varer ved, med høye konsentrasjoner og varmt vær, bør risikogrupper vurdere å reise ut av det forurensede området til situasjonen bedrer seg.