Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oljefyring og luftforurensninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oljefyring og luftforurensninger

Artikkel

Oljefyring og luftforurensninger

Det er lite partikkelutslipp fra oljefyring i Norge sammenlignet med utslipp fra andre forbrenningskilder. Konsentrasjonen av partikler fra oljefyring i uteluft er sannsynligvis meget begrenset. Det er derfor liten grunn til å tro at de utgjør noen betydelig helsefare.

Det er lite partikkelutslipp fra oljefyring i Norge sammenlignet med utslipp fra andre forbrenningskilder. Konsentrasjonen av partikler fra oljefyring i uteluft er sannsynligvis meget begrenset. Det er derfor liten grunn til å tro at de utgjør noen betydelig helsefare.


høyblokk.jpg

Generelt om ved- og oljefyring

Om vinteren er utslipp på grunn av oppvarming en viktig kilde til luftforurensning. Fyring gir utslipp av forbrenningspartikler, nitrogenoksider og svoveldioksid, som er vist å ha uønskede helseeffekter. Svevestøvutslipp fra fyring med olje og parafin er små sammenlignet med utslipp fra vedfyring. På kalde dager er det først og fremst høye konsentrasjoner av vedfyringspartikler i uteluften være et problem, særlig i byene hvor folk bor tett.

Lavt partikkelutslipp fra oljefyring

På lik linje med andre fossile brenselsstoffer gir forbrenning av fyringsolje utslipp av karbondioksid (CO2), som bidrar til global oppvarming. Imidlertid er partikkelutslippene fra oljefyring i Norge små. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble det i 2001 sluppet ut ca. 170 tonn partikler fra oljefyring og 30 tonn fra parafinfyring. Til sammenligning var partikkelutslippene fra vedfyring ca. 41 000 tonn.

Helseeffekter som dieseleksospartikler?

I dag er oljen og parafinen som brukes til fyring forholdsvis lett, og ligner mer på diesel enn på råolje og tyngre oljer. Derfor har forbrenningspartiklene fra fyringsolje trolig en rekke fellestrekk med partiklene fra dieselmotorer, og det er derfor grunn til å tro at utslipp fra fyringoljen har lignende helseeffekter som dieseleksospartikler. Men fordi utslippene er såpass små i forhold til utslipp av andre forbrenningspartikler, gir trolig bidragene fra oljefyring marginale helseeffekter.

Få studier av helseeffekter

Det er gjort få studier på helseeffekter av utslipp fra oljefyring, men det er sannsynlig at partikler fra oljefyring gir lignende helseeffekter som dieseleksospartikler. I dyremodeller finnes det studier av effekter av såkalte ROFA (residual oil fly ash) partikler. Disse partiklene er rapportert å gi betennelsesreaksjoner, skader i lungene og å forverre allergi hos dyr. Dette er partikler fra forbrenning av ”restoljen" eller "tungoljen”, den tunge oljen som er igjen etter destillering av bensin-, parafin- og dieselfraksjonene. Forbrenning av denne tunge oljen gir ROFA-partiklene et spesielt høyt innhold av metaller, særlig vanadium. Vanadium er foreslått å gi det sterkeste bidraget til de observerte effektene av ROFA-partikler. Det er imidlertid vanskelig å overføre denne kunnskapen til helseeffekter av svevestøvspartikler i uteluft, da uteluftpartikler generelt inneholder lite vanadium.