Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste for inneklima i større bygg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sjekkliste for inneklima i større bygg

Artikkel

Sjekkliste for inneklima i større bygg

Sjekkliste for inneklima i større bygg skal bidra til arbeidet med å sikre godt inneklima.

Sjekkliste for inneklima i større bygg skal bidra til arbeidet med å sikre godt inneklima.


 Se egne sjekklister for inneklima i Sjekkliste for inneklima i skoler,  Sjekkliste for inneklima i barnehager og Sjekkliste og råd for inneklima i boliger.

 

Sjekkliste for inneklima i større bygg

Tabell 1. Sjekkliste for kortsiktige tiltak

 

 Behov for tiltak eller undersøkelser?

 Ja

Nei

Benyttes det sjekklister for drift og ettersyn av tekniske installasjoner, og er rutiner for dette innarbeidet i internkontrollsystemet?

   
Røykes det innendørs eller foran inngangspartiet?    

Begrenses forurensende aktiviteter?

Tips: Brukes det lokalt avsug over fotokopieringsmaskiner og annet forurensende utstyr?

   

Er det god ventilasjon/frisklufttilførsel?

Tips: Sjekk om ventiler i ytterveggene er åpne og om de er riktig plassert. Sjekk om  hastigheten på tilført friskluft er passe stor.

   

Er temperaturen riktig?

Tips: Sjekk om termostater er innstilt riktig og riktig plassert. Sjekk for kaldras fra store vindusflater og trekk fra utettheter. Er det takvarme eller varmluftsoppvarming som bør fjernes/flyttes? 

   

Er det for stor persontetthet i rommet?

Tips: Vurder antall personer i forhold til varme og ventilasjon.

   

Er støv samlet opp noen steder?

Tips: Sjekk støvoppsamling etter oppussing/bygging. Sjekk om det er teppegulv som samler støv.

   

Er det godt renhold?

   

Er det valgt riktige materialer i bygningen og til innredning av lokalene? 

   

Er det fukt eller fuktskader?

Tips: Sjekk om eventuelle fuktkilder er stoppet og ventilert, og om fuktskadet materiale er fjernet. 

   

Er belysningen riktig?

Tips: Sjekk om det er godt arbeidslys og lys som ikke blender.

   
Er det støy i lokalene?    
Er det rent og tørt i bygget i forbindelse med eventuelle byggeprosesser?    

Er det allergifremkallende planter i lokalene?

   

 

Tabell 2. Sjekkliste langsiktige tiltak
  Er det behov for tiltak?
  Ja Nei

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt ventilasjonsanlegg?

   

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt varmeanlegg?

   

Trengs det drenering rundt boligen/bygningen?

   

Bør belysningen forbedres?

   

Bør det installeres utvendig solavskjerming for å unngå problemer med for høy temperatur?

   

Bør det settes inn radonforebyggende tiltak?

Tips: Er radonmåling foretatt, hvis ikke bør det gjøres om vinteren.