Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste for inneklima i skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sjekkliste for inneklima i skoler

Artikkel

Sjekkliste for inneklima i skoler

Sjekklisten kan være nyttig å bruke i arbeidet med å ivareta inneklima på skoler. Den omfatter både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Skolebarn som går opp en trapp
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sjekklisten kan være nyttig å bruke i arbeidet med å ivareta inneklima på skoler. Den omfatter både kortsiktige og langsiktige tiltak.


Tabell 1. Sjekkliste for inneklima i skoler
Kortsiktige inneklimatiltak

 Behov for tiltak eller undersøkelser?

 Ja

Nei

Er det faste drifts- og vedlikeholdsrutiner, og er disse innarbeidet i internkontrollsystemet ?    
Har elevene og lærerne fått kunnskap om inneklima ?    

Er det god ventilasjon/frisklufttilførsel?

Tips: Sjekk om ventiler i ytterveggene er åpne og om de er riktig plassert og at lufteventiler i klasserommene holdes åpne så langt temperatur og trekkforhold tillater det.
Sjekk at det luftes i friminutter og pauser. Du får effektiv gjennomlufting ved å bruke vindu og dør. Hvis du lufter bare i 5-10 minutter med gjennomtrekk vil du unngå nedkjøling av flater.
Sjekk at elevene forlater undervisningsrommene i friminuttet.
Sjekk om hastigheten på tilført friskluft er passe stor.
Sjekk om klasserommene er møblert med tanke på kulde, trekk og varmestråling; pulten bør være 80 cm fra ytterveggen.

   

Er temperaturen riktig?

Tips: Sjekk om termostater er innstilt riktig og riktig plassert. Sjekk om det er kaldras fra store vindusflater og trekk fra utettheter.

   

Er personbelastningen i klasserommene passe stor?

Tips: Vurder antall personer i forhold til temperatur og friskluft. Bør det tas i bruk flere rom i bruk dersom det er mulig? Planlegges timene med tanke på personbelastning (rommets tåleevne 1000 ppm CO₂).
Er det behov for å vurdere endrede rutiner for bruk av undervisningsrom og spesialrom? Unngås det bruk av dobbeltimer?

   

Er støv samlet opp noen steder?

Tips: Sjekk støvoppsamling etter oppussing/bygging. Sjekk om bygget har teppegulv som samler støv. Unngå bruk av teppegulv med mindre det er snakk om tepper som er lagt for å fjerne smuss i inngangsområdet, eller det er helt spesielle akustiske forhold som krever avgrenset bruk av teppegulv.
Er mulige steder for støvdeponier kartlagt og redusert?

   

Er det godt nok generelt renhold? Er renholdsrutiner gode nok også med tanke på støvsanering?

   
Er det rutiner for at ytterklær og utesko ikke tas inn i klasserommet, og at det i stedet brukes innesko?

Tips: Vurder låsbare garderobeskap med skrå topp.
   
Er det etablert rutiner som sikrer at matavfall og drikkekartonger bæres ut til miljøstasjon hver dag?    
Er det fukt eller fuktskader i bygget?

Tips: Sjekk dusjrom, toaletter, kjøkken, kjeller.
   
Er belysningen god?

Tips: Godt nok leselys og arbeidslys? Lamper som ikke blender?
   
Er det støy?

Tips: Sjekk for støy som oppstår inne i bygget og støy utenfra.
   
Røykes det foran inngangspartier?    
Benyttes det kjøkkenvifte med avtrekk under steking på skolekjøkkenet, spiserom og kantiner?    
Er det god trekk i eventuelle vedovner?    

Begrenses bruken av stearinlys, for eksempel i forbindelse med arrangementer?

   
Er det allergifremkallende planter inne i bygget?    

Langsiktige inneklimatiltak

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt ventilasjonsanlegg?

   

Trengs det rehabilitering av eksisterende eller installering av nytt varmeanlegg?

   

Trengs det drenering rundt bygningen?

   

Bør belysningen forbedres?

Tips: Utfør gruppeutskiftning av alle lysrør (mangelfull belysning kan gi hodepine).

   

Er det installert utvendig solavskjerming for å unngå problemer med for høy temperatur i klasserommene?

   

Bør det settes inn radonforebyggende tiltak?

Tips: Er radonmåling foretatt?