Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innendørs svevestøv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innendørs svevestøv

Artikkel

Innendørs svevestøv

Svevestøv i innelufta kan komme fra vedovnen eller peisen, matlaging, brenning av stearinlys og oljelamper og røyking. I tillegg kan utendørs svevestøv også komme inn i boligen.

Svevestøv i innelufta kan komme fra vedovnen eller peisen, matlaging, brenning av stearinlys og oljelamper og røyking. I tillegg kan utendørs svevestøv også komme inn i boligen.


Innhold på denne siden

Utendørs svevestøv kan være en vesentlig kilde til svevestøvnivået inne. Veitrafikk er den viktigste kilden. Dessuten inneholder svevestøvet også pollenkorn, muggsoppsporer og bakterierester.

Forekomsten i innelufta avhenger av ventilasjonen, mengden partikler i den utelufta som tas inn i huset og hvor mye partikler som dannes innendørs. Hvis det røykes inne, er dette en viktig kilde for svevestøv i innelufta.

Helserisiko

Svevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene, direkte ved toksisk påvirkning av cellene, eller indirekte ved å aktivere betennelsesreaksjoner som igjen kan føre til skade på celler og vev. Partikler kan også være bærere for allergener, kreftfremkallende, organiske stoffer eller andre kjemiske stoffer.

I større befolkningsundersøkelser av svevestøv fra uteluft er det vist at helserisikoen knyttet til svevestøvet øker med konsentrasjonen av svevestøv i lufta. De som er mest følsomme for helseeffekter av svevestøv er barn, eldre og personer som har hjerte-karsykdom eller luftveissykdommer.

Praktiske råd

Enhver reduksjon i mengden svevestøv antas å ha en positiv helseeffekt. Astmatikere og andre som opplever problemer i forbindelse med inneluft, kan foreta en rekke enkle tiltak som kan reduserer antallet partikkelkilder i boligen:

  • Unngå røyking innendørs
  • Sikre god trekk i vedovner og peiser (lekkasjer fra utette piperør skal ikke forekomme i et rom).
    Begrense bruken av stearinlys (og unngå brenning av røkelse).
  • Unngå bruk av gassovner og -peiser uten avtrekk 
  • Installere elektrisk komfyr fremfor gasskomfyr på kjøkkenet
  • Benytt kjøkkenvifte med avtrekk under steking

Ut over dette kan også andre tiltak redusere partikkelmengden:

  • Rengjøring – rengjøring bør utføres uten for mye fukt og slik at minst mulig støv virvles opp.
  • Støvsugere med HEPA-filter eller sentralstøvsuger. Støvsugere med optiske støvsensorer har vist seg spesielt effektive.

Å velge bolig

Særskilt sensitive personer bør ved valg av bolig være klar over at nærhet til trafikkert vei eller andre områder med høy utendørs luftforurensning normalt kan innebære høyere nivåer av svevestøv innendørs.

Friskluftinntak og tekniske installasjoner

I enkelte tilfeller kan plassering av friskluftinntaket spille en rolle for inntak av svevestøv fra uteluften. Der uteluften er forurenset, benyttes ofte filtre i luftinntaket. I de fleste tilfeller installeres filtre som fjerner partikler over 1 μm. Dette kan redusere nedsmussing og redusere inntaket av partikler fra uteluften.

Det benyttes filter i ventilasjonsanleggene for både å beskytte tekniske installasjoner i anlegget som vifter, gjenvinnere osv. og for å sikre ren luft inn i oppholdssoner i bygningen. Ofte er avkastluften som trekkes ut av bygningen mer forurenset med partikler enn inntaksluften. Filter på inntakssiden og avtrekkssiden er plassert før gjenvinner og vifte for å beskytte disse installasjonene.

Filterteknologien er i utvikling, og det finnes i dag standardfilter med god kvalitet til de fleste anlegg som kan skille ut store deler av grove, fine og ultrafine partikler.

I tillegg til riktig plassering av friskluftinntaket, er det viktig å kartlegge forurensningen i området der bygningen er plassert, med tanke på partikler og andre forurensninger i utelufta som trekkes inn i bygningen. Langs store veier og industri med forbrenningsavgasser kan ofte lufta inneholde mye partikler fra blant annet dieselbiler og andre forbrenningsmotorer/prosesser. Det er viktig å ta hensyn til forurensningsnivået i utelufta ved valg av ventilasjonsfilter.

Gapahuk, lavvo og naturbarnehager

Helserisikoen ved kortvarig opphold i gapahuk eller lavvo med åpen ild er trolig relativt lav, men man bør være klar over at enkeltpersoner kan være mer følsomme for røykforurensning enn andre. Ved utstrakt opphold i gapahuk eller lavvo, er det vår anbefaling at fyring og matlaging bør utføres med ovn med eget pipeløp og ikke med åpen ild. Dette gjelder særlig tilfeller der barn er involvert, slik som i friluftsbarnehager. Hvis bruk av ovn ikke gir tilfredsstillende forhold, må ytterligere tiltak vurderes i de enkelte tilfeller.

Målinger

Målinger av svevestøvkonsentrasjoner anbefales ikke som rutine i inneklimasaker. Der det klages over antatt høy partikkelforurensning, er det viktigere å vurdere mulige kilder til dette og gjøre tiltak for å fjerne eller redusere utslippet fra disse.