Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ventilasjonsanlegg og inneklima»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ventilasjonsanlegg og inneklima

Artikkel

Ventilasjonsanlegg og inneklima

Lufttekniske installasjoner skal tilføre bygninger ren og frisk luft. Ofte oppstår det tekniske problemer. Visse krav må stilles til ventilasjonsanlegg for å sikre at de tilfører nok luft.

innendørs ventilasjonsanlegg
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Lufttekniske installasjoner skal tilføre bygninger ren og frisk luft. Ofte oppstår det tekniske problemer. Visse krav må stilles til ventilasjonsanlegg for å sikre at de tilfører nok luft.


Innhold på denne siden

En grunnleggende forutsetning for at installasjonene skal fungere er at de drives og vedlikeholdes forsvarlig. I det etterfølgende er beskrevet hvilke krav som må stilles til ventilasjonsanlegg, og noen av de problemene som kan oppstå.

Plassering av luftinntak

Luftinntaket må plasseres og utformes slik at luften som tas inn er renest mulig. Feil utforming og plassering kan føre til kortslutning mellom avkastluft og friskluft ute. Sjansene for ansamling av vann, løv og annet smuss må reduseres til et minimum, og grovfilter må plasseres nærmest mulig inntaket. For å unngå fugler og insekter i inntaket, må det monteres fluenetting på alle luftinntak.

Sjalusirist som motvirker gjennomslag av regn og snø, bør installeres for å unngå at det trenger fuktighet inn i installasjonene. Det må legges til rette for inspeksjonsmuligheter av luftinntakskanal for aggregatet slik at kanalen kan rengjøres regelmessig.

Krav til ventilasjonskanaler og aggregat

Ventilasjonskanaler og aggregat skal være rene og ikke inneholde organisk materiale som tillater mikrobiologisk vekst. Faren er særlig stor ved tilgang til fuktighet/kondens. Rester av mineralolje eller vegetabilsk olje kan ligge igjen etter produksjonsprosessen og kan medføre luktproblemer og være næring for mikrobiologisk aktivitet. Avtrekkskanaler som ikke rengjøres eller beskyttes av filtre kan fort nedsmusses av forurensninger fra innemiljøet.

Filter må skiftes regelmessig

Filter er ofte nødvendig for å filtrere luften før den tilføres bygningen, dels for å redusere forurensning fra utelufta, men også for å redusere nedsmussing av luftekanalene. Filteret må skiftes regelmessig fordi det over tid samles forurensning i filteret, som i seg selv kan tilføre lukt og annen forurensning til lufta.

Det er viktig å fokusere på drift og vedlikehold i den forbindelse. Utforming av luftinntak for å redusere muligheten for fukttilgang i kanalsystemet er viktig. Fuktig forurensning i filteret medfører mikrobiologisk aktivitet. Mugg kan vokse gjennom filteret og forurense frisklufttilførselen. Også på viftene kan det dannes forurensende belegg, som kan gi grobunn for mikrobiologisk vekst dersom det er tilstrekkelig tilgang til fuktighet.

Varmegjenvinnere – velg riktig type

Varmegjenvinnere av roterende type kan under visse forhold også gjenvinne forurensning. Det er derfor sikrere å benytte såkalte platevarmevekslere der “kortslutningsmuligheten” mellom ren og uren luft er eliminert. Ved bruk av roterende varmegjennvinnere, er det derfor viktig at forurensningskilder, som blant annet kjøkkenavtrekk, separeres fra avtrekkslufta ved at de utstyres med egne avtrekk.

Befuktere bør brukes bare unntaksvis

Befuktere i klimainnstallasjoner kan gi grobunn for mikrobiologisk aktivitet både i befukteren selv og ellers i kanalnettet. Befuktning bør ikke brukes med mindre det er begrunnet i helt spesifikke funksjonskrav (for eksempel operasjonssaler og rom der det oppbevares følsomme musikkinstrumenter eller kunstverk).

Tilsyn med kjølebatterier er viktig

Kjølebatterier installeres i ventilasjonsanlegget eller i rommet for å kjøle lufta. Slike medfører risiko for kondens på de kalde overflatene i batteriet, som i kombinasjon med opphoping av organisk materiale kan gi grobunn for mikrobiologisk vekst. Regelmessig tilsyn, renhold og vedlikehold er viktig dersom det er nødvendig å velge en slik løsning.

Se også: Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra Folkehelseinstituttet – kapittel 3.10 Viktige inneklimaparametre