Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Teppegulv - skadelig for inneklima og helse?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Teppegulv - skadelig for inneklima og helse?

Artikkel

Teppegulv - skadelig for inneklima og helse?

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima, og forverre plager hos personer med astma og allergi.

Teppegulv
Foto: colourbox.com

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima, og forverre plager hos personer med astma og allergi.


Sammen med forskere fra Arbeidstilsynet og SINTEF Byggforsk, har forskere fra Folkehelseinstituttet skrevet en utredning om teppegulv på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Jevnlig hevdes at tidligere risikovurderinger er foreldet og at moderne tepper er uproblematiske også for dem med astma og allergi. Studier finner imidlertid mer støv og allergener i tepper sammenlignet med glatte gulv.

Teppegulv kan i tillegg avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Sammenlignet med glatte gulv krever teppegulv mer omfattende renhold med høyere økonomiske kostnader. I praksis blir dette ofte forsømt.

Teppegulv kan være problematisk for innemiljøet. Forskning viser at bruk av teppegulv kan knyttes til økt risiko for helseproblemer i form av forverret astma, allergi og betennelsesreaksjoner. Det bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av (heldekkende) teppegulv i skoler, barnehager og kontorer, med mindre særskilte behov gjør at teppegulv er å foretrekke.

Akustikkproblemer kan i mange tilfeller løses på andre måter enn ved å legge teppegulv. Fortsatt er det behov for mer kunnskap om mulige helsemessige konsekvenser ved bruk av teppegulv, særlig de nyeste produktene. 

Samlet vurdering

  • Teppegulv kan virke som et depot for inneklimaforurensning som støvpartikler, allergener og annen biologisk forurensning som senere på nytt kan avgis til innemiljø. Det er imidlertid få studier som har undersøkt hvorvidt teppegulv fører til økte mengder støv i inneluften sammenlignet med glatte gulv, og det hersker fremdeles noe uklarhet rund dette. Vi finner ingen klar dokumentasjon for effekt av støvreduserende teppegulv.
  • Teppegulv kan avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Avgasser (emisjoner) fra nye tepper synes de senere år å ha avtatt og pågå over kortere tid. Forholdene over lenger tid vil være avhengig av blant annet tilførsel av stoffer som så kan gi andre avgasser.
  • Helsesituasjonen til personer med astma- og allergiplager kan påvirkes av risikoforhold blant annet i innemiljøet. Ved astma/luftveisallergi bør utstrakt bruk av teppegulv i boligen være noe av det man vurderer å unngå. I skoler, barnehager og kontorer er den individuelle valgfriheten på tiltakssiden med hensyn til renholdsrutiner, materialbruk og innredning redusert.
  • Sammenlignet med glatte gulv krever teppegulv et betydelig mer omfattende renhold med  dertil følgende økonomiske kostnader. I praksis blir det ofte forsømt fordi det er lett å få overflatene til å se. Vi har ikke funnet god dokumentasjon for at moderne teppegulv nå er uproblematiske for innemiljøet. Derimot indikerer litteraturen at bruk av teppegulv kan      knyttes til økt risiko for uønskede helseutfall i form av astma, allergi og inflammatoriske responser. Vi har ikke nok kunnskap til å vurdere alvorlighetsgraden av risikoen.
  • Når det gjelder effekter av teppegulv på mer diffuse helseplager som hodepine, tretthet, osv., er sammenhengen noe mer uklar.
  • Det er heller ikke klart hva ved teppegulvene som forårsaker de rapporterte helseeffektene. Støv og VOC (volatile organic compounds – ustabile organiske komponenter) er de mest åpenbare kandidatene, men den tilgjengelige litteraturen gir ikke noe entydig avklaring rundt dette.
  • Det er fortsatt behov for mer kunnskap om mulige helsemessige konsekvenser ved bruk av teppegulv, særlig nye typer (heldekkende) teppegulv som har kommet på markedet de siste årene.
  • Ved valg av materialer for å erstatte teppegulv, bør det gjøres en grundig vurdering av mulige effekter på inneklima og helse. Også plast-/vinylgulv synes å være assosiert med en enkelte av de samme helseeffektene som teppegulv, om enn i mindre grad. Det samme gjelder også «lodne» vegg- og      takmaterialer, noe som bør tas hensyn til ved valg av lyddemping. 

Saken ble først publisert i Astma- og Allergiforbundets fagblad Allergi i Praksis

Dette er forfatterne til rapporten om teppegulv:
Jan Vilhelm Bakke PhD, overlege. Arbeidstilsynet; Johan Øvrevik PhD, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet; Per E. Schwarze Dr. scient, Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet; Jan K. Hongslo Dr. philos, seniorforsker; Folkehelseinstituttet; Steinar Nilsen Cand real seniorforsker; SINTEF Byggforsk; Rune Becher Dr. Scient, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet.