Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stearinlys, inneklima og helseplager»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stearinlys, inneklima og helseplager

Artikkel

Stearinlys, inneklima og helseplager

Stearinlys er koselig, men overdreven bruk kan gi forurenset inneluft og helseplager. Astmatikere og små barn er særlig utsatt.

Telys i mørket
Hver gang du blåser ut et telys, frigjøres det omlag 350.000 sotpartikler.. Colourbox.com

Stearinlys er koselig, men overdreven bruk kan gi forurenset inneluft og helseplager. Astmatikere og små barn er særlig utsatt.


Innhold på denne siden

Stearinlys er en kilde til svevestøv og forurenset luft innendørs – og kan gi kortvarige episoder med partikkelkonsentrasjoner på nivå med moderat røyking inne eller med uteluften i svært forurensede byer.

Hvordan oppstår forurensningen?

Når stearinlys brenner vil en del av stearinet forbrenne ufullstendig – dette sees som en svart stripe av sotrøyk over flammen, eller som misfarging på vegger og tak i nærheten av der stearinlyset står. Det delvis forbrente kullholdige materialet vil gi økte nivåer av bittesmå, såkalte ultrafine, sotpartikler som svever lenge rundt og forurenser luften.

Selv om det meste av forurensningen vil føres ut av huset ved hjelp av godt fungerende ventilasjon, vil de som oppholder seg i rommet også puste inn noe av svevestøvet. Sotpartiklene kan dermed avsettes i lungene.

Partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, og noen av dem kan trolig fremkalle helseeffekter hos mennesker dersom mengden man utsettes for er stor nok.

Utsatte grupper

To grupper er spesielt utsatt i et dårlig inneklima – astmatikere og små barn. Astmatikere rapporterer at de føler problemer når det brennes mye levende lys, og barn påvirkes generelt mer av luftforurensning enn voksne.

Vi vet ennå svært lite om helseeffekter av forurensing fra stearinlys, og det er foreløpig ikke holdepunkt for at stearinlys gir alvorlige helseeffekter hos friske personer. Enkelte nye studier tyder imidlertid på at røyk fra stearinlys kan gi noe reduksjon i lungefunksjon og tegn til betennelsesreaksjoner i luftveiene.

Råd for godt inneklima

  • Ikke overdriv bruken av stearinlys, og ta ekstra hensyn dersom det er astmatikere eller små barn til stede.
  • For å unngå svevestøv kan du bytte ut stearinlysene med LED-lys. Det finnes mange telys- og kubbelysvarianter på markedet.
  • Den verste forurensningen oppstår når lysene skal slukkes – og særlig dersom man blåser ut lysene. Bruk en hette eller klemme slik at man kveler lyset så fort og effektivt som mulig. Da reduserer man utslippene av sotpartikler drastisk.

Helserisiko

Det er vanskelig å vurdere hvor skadelig stearinlyspartikler er i forhold til partikler fra andre forbrenningskilder, fordi vi mangler egnede forskningsdata om dette.

Vår rådgiving om inneluft baseres på en skjønnsmessig vurdering av relative bidrag fra forskjellige kilder. Sigarettrøyking er den viktigste kilden til partikkelforurensning innendørs der det røykes inne. Blant de øvrige kildene utgjør trafikkbelastning et vesentlig bidrag i tettbygde strøk og nær veier med stor trafikk.

Hvor høyt brenning av stearinlys kommer inn i en slik rangering vil variere mye med kvaliteten på lysene, de lokale forhold rundt lysene og ventilasjonseffektiviteten. Viktigst, og det som man selv enklest kan gjøre noe med, er hvor mange lys som brennes, hvor lenge og hvor hyppig.