Hopp til innhold

Artikkel

Hvordan kan vi måle inneklimaet?

Publisert Oppdatert

I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og CO2 de fleste behov for kartlegging av inneklimaet

I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og CO2 de fleste behov for kartlegging av inneklimaet


Hvis målinger av disse forholdene utføres riktig, vil de sammen med en grundig befaring gi en god indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygget er tilfredsstillende.

Mer omfattende målinger med en analysedel som gjør det nødvendig å bruke laboratorier med høy kompetanse, er bare aktuelt i spesielle tilfeller der enklere tiltak ikke fører fram.

Les: Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra Folkehelseinstituttet - kapittel 3.8 Generelt om inneklimamålinger