Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Belysning og lysforhold inne»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Belysning og lysforhold inne

Artikkel

Belysning og lysforhold inne

Belysningen har først og fremst betydning for trivsel og helhetsinntrykket i en bygning. Men uheldige belysningsforhold kan også føre til symptomer som såre, anstrengte øyne, trøtthet og hodepine og nedsatt produktivitet.

Belysningen har først og fremst betydning for trivsel og helhetsinntrykket i en bygning. Men uheldige belysningsforhold kan også føre til symptomer som såre, anstrengte øyne, trøtthet og hodepine og nedsatt produktivitet.


I en svensk undersøkelse oppga både personalet og elever i ungdomsskolen mer trøtthet i skolene der det ble målt lavere belysningsstyrke. Personalet rapporterte også mer øyebesvær i de samme lokalene.

Synsevnen svekkes med alderen. Eldre mennesker har derfor behov for mer lys enn yngre for å kunne se like godt. Med økende alder trenger øyet også lengre tid til omstilling ved skiftende belysning (adaptasjon).

Videre påvirker belysning også forhold som synsytelse, aktivitetsnivå og sikkerhet. Det er viktig at belysningen tilpasses de aktuelle oppgaver, og slik at den integreres harmonisk i rommet.

Lys på arbeidsplassen

I henhold til arbeidsmiljølovens krav til fysisk arbeidsmiljø (§ 4.4) skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse, miljø og velferd. Dette innebærer blant annet at det skal sørges for gode lysforhold.

I inneklimasammenheng foreligger det imidlertid ikke faglig grunnlag for å sette helsebaserte normer for belysning. Arbeidstilsynet har heller ikke utgitt egne normer for hva som er gode lysforhold.

For råd om riktig belysning henvises til en veileder fra Lyskultur (Norsk kunnskapssenter for lyskultur, 2012). Her omtales blant annet viktige endringer som krav til belysning på vegg og i himling og krav til sylindrisk belysningsstyrke.

Se også: Norsk kunnskapssenter for lyskultur - bestillingsside for brosjyrer, rapporter, etc.

Måling av lysforholdene

Belysning kan være vanskelig å vurdere uten objektive målinger. Måling av belysningsstyrke gjøres med luxmeter, og måling av luminans gjøres med luminansmeter.

Det er imidlertid også viktig å vurdere forholdene ut fra kunnskap om hvilke faktorer som kan påvirke belysningsforholdene negativt.

Se også: Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra Folkehelseinstituttet – kapittel 3.10