Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Workshop om risikovurdering og -håndtering av ‘andre stoffer’

Publisert

kosttilskudd_2019.jpg

Avdeling for toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet arrangerte en nordisk workshop om risikovurdering og risikohåndtering av ‘andre stoffer’ i Oslo, 21. og 22. november 2018.


Har du funnet en feil?

Hensikten med workshopen var å etablere et nettverk i Norden for samarbeid rundt risikovurdering og risikohåndtering av ‘andre stoffer’. Ved å informere hverandre og dele på metoder og risikovurderinger kan ressursene utnyttes bedre. Prosjektet vil således bidra til tryggere kosttilskudd i de nordiske landene.

Workshopen gikk over to dager. Den første dagen var åpen for alle interesserte. Det var i alt 44 deltagere fra alle de nordiske landene, samt fra Belgia, Nederland, og Tyskland. Ni presentasjoner ble holdt av syv foredragsholdere. Foredragene var delt i tre sesjoner, hvor temaene var hvordan man arbeider med risikovurdering og risikohåndtering av ‘andre stoffer’ i de nordiske landene i dag, risikovurdering av planter og stoffer i planter, og undersøkelser gjort av bruk og salg av slike produkter i Norge.

På den andre dagen deltok tolv personer som jobbet med risikovurdering og risikohåndtering på dette området i de nordiske landene. Dagen var forbeholdt videre gjensidig informasjon og diskusjon av hvordan man skulle fortsette dette samarbeidet om ‘andre stoffer’ framover. Møtet konkluderte med konkrete planer for et nytt møte, som nå er under planlegging.

Workshopen var finansiert med midler fra Nordisk råd.

Om ‘andre stoffer’

Såkalte ‘andre stoffer’ er stoffer med ernæringsmessig og/eller fysiologisk effekt, som ikke er vitaminer eller mineraler, etter Kosttilskuddsdirektivet 2002/46/EC. De tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også til energidrikker og sportsprodukter.

‘Andre stoffer’ dekker en stor gruppe av ulike kjemiske stoffer og favner mange stoffer som dannes naturlig i kroppen, men også for eksempel stoffer som finnes i planter. Plantestoffer kan være spesielt vanskelige å håndtere, siden én plante kan inneholde mange ulike stoffer og innholdet av stoffene kan variere i ulike deler av planten, samt påvirkes av vekstforhold, ekstraksjonsmetoder og andre faktorer.

Selv om mange av stoffene dannes i kroppen og finnes i mat, kan det likevel bli for store mengder av de når de tas i ren form som kosttilskudd eller tilsatt i energidrikker. De kan dermed komme over nivåer i kroppen som er helseskadelige. Det har vært tilfeller av alvorlige helseskader, slik som leversvikt, ved inntak av slike stoffer.

Det finnes ikke spesifikt regelverk for tilsetning av ‘andre stoffer’ til næringsmidler i EU. Slikt regelverk må derfor lages nasjonalt. Mattilsynet arbeider for tiden med å etablere en ny forskrift som regulerer bruken av ‘andre stoffer i Norge.