Hopp til innhold

Artikkel

Rapportering av alvorlige reaksjoner på mat

Publisert

Det nasjonale registeret for alvorlige reaksjoner på mat – Matallergiregisteret – ble nedlagt av Folkehelseinstituttet i januar 2018. Helsepersonell kan imidlertid rapportere alle anafylaktiske reaksjoner til Anafylaksiregisteret på Haukeland universitetssjukehus.

Illustrasjonsbilde
Colourbox.com

Det nasjonale registeret for alvorlige reaksjoner på mat – Matallergiregisteret – ble nedlagt av Folkehelseinstituttet i januar 2018. Helsepersonell kan imidlertid rapportere alle anafylaktiske reaksjoner til Anafylaksiregisteret på Haukeland universitetssjukehus.


Om Matallergiregisteret

Matallergiregisteret, som bygget på et frivillig meldesystem for alvorlige reaksjoner på mat, var et tiltak finansiert av helsemyndighetene, men ble nedlagt fra og med januar 2018.

Matallergiregisteret var et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Folkehelseinstituttet var ansvarlig for registerfunksjonen og den daglige driften.