Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om parabener

Folkehelseinstituttet mottar stadig spørsmål om parabener i kosmetikk og matvarer. Det finnes en god del forskning på området og Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet de siste årene har kommet med flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter.

Shampoflasker, kosmetikk, krem
Foto: Colourbox.com

Hopp til innhold

Hva er parabener?

Parabener er betegnelsen på en gruppe stoffer som i mange tiår er blitt brukt som konserveringsmidler i kosmetikk og kroppspleieprodukter, legemidler og næringsmidler. Det brukes som regel en blanding av ulike parabener for å oppnå tilstrekkelig konserverende effekt.

Parabener som er tillatt brukt i kosmetiske produkter er metylparaben, etylparaben, propylparaben og butylparaben.

I hva slags produkter er det mest parabener?

Parabener benyttes i svært liten grad i næringsmidler da de kan sette smak på maten. Men de er derimot ofte anvendt i kosmetiske produkter på grunn av deres gode konserverende egenskaper.

Kan parabener påvirke hormonsystemet?

En av de største bekymringene rundt bruken av parabener i kosmetiske produkter, og da spesielt butylparaben og propylparaben, er deres evne til å påvirke hormonsystemet.

Parabener har evnen til å binde seg til cellenes østrogenreseptorer og på en slik måte kunne gi de samme effektene som naturlige østrogener (kvinnelige kjønnshormoner).

Flere studier viser imidlertid at parabenene er meget svake hormonhermere. De er mellom tusen og en million gang mindre virksomme enn naturlige østrogener.

Kan man få brystkreft av å bruke produkter med parabener under armene?

De siste årene er det publisert enkelte studier som ser på mulige sammenhenger mellom bruken av parabener i kosmetikk brukt i armhulen og utvikling av brystkreft.

Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet (SCCS) vurderte både i 2005 (SCCP/0874/05) og 2010 (SCCS/1348/10) studiene på parabener og brystkreft. De konkluderte med at det ikke foreligger nok data til å påvise en sammenheng mellom utvikling av brystkreft og kosmetiske produkter påført i armhulen.

Kan man bli allergisk av produkter med parabener?

En studie fra IVDK (Information Network of Departments of Dermatology) gjennomgikk alle resultatene fra lappetester utført i Tyskland, Sveits og Østerrike i perioden 1996-2009. Ved en lappetest plastres små lapper med teststoff på ryggen til pasienten og huden tildekkes. Plasteret fjernes etter 48 timer og man undersøker huden for rødhet/utslett.

Blant de rundt 121 000 pasientene som ble testet mot en blanding av ulike parabener fikk kun 1,3 % av pasientene en reaksjon hvorav kun 266 pasienter (0,2 %) hadde en sterk reaksjon. Norsk lappetestregister kan vise til tilsvarende tall for perioden 2007-2008 (1,3 % for alle positive reaksjoner og 0,4 % for sterke reaksjoner).

Disse resultatene tyder på at parabener i meget liten grad fører til allergi.

Er det trygt å bruke kosmetiske produkter med parabener?

Europakommisjonens vitenskapelige komité på kosmetikkområdet har publisert flere vurderinger av bruken av parabener i kosmetiske produkter (SCCS/1348/10, SCCS/1446/11, SCCS/1514/13).

De mener at bruken av butylparaben og propylparaben er trygt for forbrukerne så lenge den totale mengden ikke overskrider 0,14 % i det endelige produktet. Blandinger av propyl-, butyl-, metyl- og etylparaben skal ikke overstige 0,8 %, samtidig som totalinnholdet av butyl- og propylparaben ikke skal overstige 0,14 %. Høsten 2014 fastsatte derfor EU at disse grenseverdiene skal være gjeldende for parabener.

Da SCCS mener at det er manglende informasjon om mulige negative helseeffekter ved bruk av butyl- og propylparaben i leave-on produkter til bleieområdet hos barn under tre år, er det vedtatt at butyl- og propylparaben ikke skal brukes i slike produkter (leave-on: produkter som ikke skal skylles av).

Hvordan kan vi vite om vi holder oss innenfor de trygge grensene?

Ettersom parabener brukes i flere typer kosmetiske produkter er det en stor mulighet for at man bruker mer enn ett produkt om dagen som inneholder disse stoffene. Dette er det imidlertid tatt høyde for når grenseverdiene er bestemt.

Finnes det alternative kosmetiske produkter uten parabener?

Ja, men omtrent alle kosmetiske produkter er tilsatt et eller annet konserveringsmiddel. Uten konserveringsmidler er det meget stor mulighet for oppvekst av bakterier i produktet.

Konserveringsmidler er en av de ingrediensene i kosmetiske produkter som hyppigst gir bivirkninger, men sammenliknet med de stoffene som er vanlig å bruke, gir parabener få bivirkninger. Kosmetiske produkter som inneholder andre konserveringsmidler enn parabener er dermed ikke nødvendigvis tryggere i bruk.