Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva bør du gjøre med drikkevannet ved storflom?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva bør du gjøre med drikkevannet ved storflom?

Artikkel

Råd til privathusholdninger

Hva bør du gjøre med drikkevannet ved storflom?

Ved storflom kan det oppstår problemer med drikkevannet. Her finner du råd om når du som forbruker, bør koke vannet eller ta andre forholdsregler.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Ved storflom kan det oppstår problemer med drikkevannet. Her finner du råd om når du som forbruker, bør koke vannet eller ta andre forholdsregler.


Flere steder har blitt rammet av flom i senere år, noe som kan medføre problemer for drikkevannsforsyningen ved at infisert flomvann tilføres vannkildene, trenger inn i drikkevannbehandlingsanleggene og/eller drikkevannsledningene. Det kan også bli avbrudd i vannforsyningen.

Råd ved problemer med drikkevannsforsyningen:

  • Alle som får sitt vann fra drikkevannsanlegg hvor forbrukeren selv regner med at flomvann kan ha trengt inn, oppfordres til å koke alt vann til drikke, matlagning og tannpuss. Vann fra grunnvannsanlegg, brønner, bekker, elver eller innsjøer kan bli forurenset. Dersom kommunen eller vannverket har gitt beskjed om at vannet er forurenset,  vannet kokes.
  • Misfarget vann eller vann med uvant lukt må kokes før bruk til ovennevnte formål.
  • Dersom vannet blir borte, må vannet kokes når det kommer igjen. Koking av vann bør fortsette til ny melding gis fra kommunen.
  • Dersom vannet blir borte over lengre tid, kan drikkevann samles fra regnvann (hustak e.l.), eventuelt fra bekker fra ikke forurensete områder. Vann fra flomelver eller vann fra bekker som har passert jordbruksarealer eller bebygde arealer, bør unngås. Alt vann som samles på denne måten, må kokes før bruk.
  • Dersom det ikke er mulig å koke vannet, kan «klorin» eller klorholdige produkter anvendes for desinfisering. Bruk 2 dråper klorin per liter vann (eller 1 teskje per bøtte). Sørg for god omrøring, og la vannet stå minst en halv time før bruk.
  • Vann som skal benyttes til håndvask, annen personlig hygiene, gulvvask o.l., må vurderes ut fra utseende og lukt. Flomvann kan som regel benyttes dersom utseende og lukt ikke forhindrer slik bruk.
  • Vann som trenger inn i kjellere vil som regel være sterkt kloakkinfisert, og ofte kunne komme opp gjennom avløpsnettet. Man må være forsiktig i omgang med slikt vann, vaske seg grundig straks etterpå og skifte klær som er blitt våte. Ved opprydning/vask etter at kjelleren er tømt, bør man bruke gummihansker og unngå vannsprut i ansiktet. Gulv, vegger og andre flater som har vært våte, bør vaskes med desinfiserende middel; vær oppmerksom på vann som har trengt inn i kledning og kommer fram senere.