Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Grunnvann – gjør det usynlige synlig»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Artikkel

Verdens vanndag 2022

Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Verdens vanndag blir markert 22. mars hvert år. I 2022 var søkelyset på grunnvann – en usynlig, men livsviktig ressurs som gir liv og rent drikkevann over hele verden. Nesten alt ferskvann som benyttes i verden kommer fra grunnvannskilder i bakken under oss.

verdens vanndag_bilde.png

Verdens vanndag blir markert 22. mars hvert år. I 2022 var søkelyset på grunnvann – en usynlig, men livsviktig ressurs som gir liv og rent drikkevann over hele verden. Nesten alt ferskvann som benyttes i verden kommer fra grunnvannskilder i bakken under oss.


Vi trenger økt oppmerksomhet og bedre forvaltning av verdens grunnvannskilder. Klimaendringer, menneskeskapte aktiviteter og befolkningsøkning setter vannkilder under press i store deler av verden. Klimaendringene truer vannkildene. Samtidig er det forventet at belastningen på verdens grunnvannsforekomster vil øke betydelig for å forsyne verdens voksende befolknings med mat, ifølge FN.

Det vi gjør på bakken påvirker vannet under bakken. Overforbruk fører til utarming av grunnvannskilder og redusert vannkvalitet. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for de som er avhengig av grunnvann i jordbruket. Vi må også være forsiktige med hvilke produkter som tilføres mark og jord slik at skadelige stoffer ikke kommer ned i grunnvannet. 20 prosent av grunnvannskilder i Europa møter ikke krav om god vannkvalitet grunnet forurensning fra jordbruket, ifølge FN. Det kan gi negative helseeffekter. Grunnvannsforurensning er et problem som kan ta flere tiår, eller til og med århundrer å bli kvitt. Derfor er beskyttelse av denne verdifulle ressursen blant de aller viktigste tiltakene for å sikre rene grunnvannskilder, i dag og i fremtiden.

I Norge kommer drikkevannet vårt for det meste fra overflatevann, som innsjøer og elver. 10 prosent av befolkningen i Norge får sitt drikkevann fra grunnvannskilder. Vi tar rent drikkevann for gitt, og drikker vann fra kranen uten bekymring om å bli syk eller at det plutselig skal bli tomt. Slik ønsker vi at det skal fortsette å være i fremtiden. For å ta vare på en av våre mest verdifulle naturressurser, krever også vannressursene i Norge god beskyttelse. Kunnskap og informasjon om, samt overvåking og bærekraftig bruk av grunnvannet vil bidra til at vi kan sette i verk de riktige tiltakene for fortsatt å gi vannressursene våre den beskyttelsen som trengs for å tilpasse seg klimaendringene.