Hopp til innhold

Artikkel

Nasjonal vannvakt involvert i flere hendelser

Publisert

Nasjonal vannvakt hjelper vannverk i kriser døgnet rundt. I løpet av 2017, som var det første året i drift, har de mottatt 40 henvendelser. 12 av disse krevde involvering av Nasjonal vannvakt.

illustrasjonsfoto av elv med strømninger
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nasjonal vannvakt hjelper vannverk i kriser døgnet rundt. I løpet av 2017, som var det første året i drift, har de mottatt 40 henvendelser. 12 av disse krevde involvering av Nasjonal vannvakt.


Nasjonal vannvakt har vært involvert i en større hendelse der det ble nedsatt en tverrfaglig gruppe ved Folkehelseinstituttet, med fagfolk innen toksikologi, infeksjonsepidemiologi og mikrobiologi.

Nasjonal vannvakt har bidratt med råd ved blant annet forhøyet pH (surhetsgrad) i drikkevann, problemer med vannbehandling og kjemisk og mikrobiologisk forurensing av drikkevann.

Resten av henvendelsene var vannspørsmål av mindre akutt art, som ble besvart gjennom ordinær rådgiving ved Folkehelseinstituttet, og spørsmål fra for eksempel publikum som ble henvist videre til riktig instans.

Nasjonal vannvakt jobber stadig med å videreutvikle ordningen og tilbudet til små og store vannverk i hele Norge.

Stor åpning

Torsdag 2. mars 2017 ble Nasjonal vannvakt ved Folkehelseinstituttet offisielt åpnet av daværende statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet. En slik ordning hadde vært etterspurt i flere år.

- Telefonen er på hverdager bemannet av personer med kompetanse innen drikkevannshygiene, vannforsyning og smittevern ved Folkehelseinstituttet. Erfarne fagpersoner fra vannverksbransjen besvarer telefonen resten av døgnet, og har gjort en uvurderlig innsats dette første året, sier sekretariatsleder for Nasjonal vannvakt, Tora Scharffenberg ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet administrerer ordningen, og blant annet Norsk Vann er en viktig samarbeidspartner.

Administrerende direktør Toril Hofshagen fra Norsk vann under åpningen av Nasjonal vannvakt i 2017. Foto: FHI.
Administrerende direktør Toril Hofshagen fra Norsk vann under åpningen av Nasjonal vannvakt i 2017. Foto: FHI.

 

Nasjonal vannvakt

Nasjonal vannvakt kan bidra med både faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser, og rådgivning rettet mot å vurdere smittepotensial ved mikrobiologisk forurensning og helsefare ved kjemikalieforurensning.

Rådgivingen er et tilbud til vannverk, og skal bidra til å gi grunnlag for å iverksette tiltak i en situasjon der leveringssikkerhet eller drikkevannskvalitet er truet.

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88.