Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem gjør hva?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvem gjør hva?

Artikkel

Hvem gjør hva?

Kommunene er har ansvar for husholdningsavfall, mens næringslivet har ansvar for eget avfall. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall legger føringer for avfallshåndtering for begge parter.

illustrasjonsfoto av søppelhåndtering
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kommunene er har ansvar for husholdningsavfall, mens næringslivet har ansvar for eget avfall. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall legger føringer for avfallshåndtering for begge parter.


Kommunens ansvar

Kommunene har ansvar for å samle inn og behandle husholdningsavfall. Kommunene har også et ansvar for at det eksisterer et tilbud for levering av farlig avfall i kommunen. Dette skal i første rekke være et tilbud for avfallsbesittere med mindre mengder farlig avfall, særlig husholdninger og mindre næringsvirksomheter. Kommunene har ulike løsninger - alt fra henteordninger, betjente mottak for farlig avfall som ofte finnes i tilknytning til den kommunale avfallsplassen, miljøstasjoner og miljøbusser. 

Kommunale avfallsplaner

Avfallsplaner skal utarbeides og danne grunnlag for å gjennomføre tiltak som sikrer kostnadsdekning og sortering/gjenvinning. Alle avfallstyper omfattes av planen, både husholdningsavfall, produksjonsavfall og spesialavfall.

Kommunene er oppfordret til å søke løsninger gjennom interkommunalt samarbeid. Fra 1.1.2008 gjelder en endring i avfallsforskriften, som medfører at det ved alt rive- eller byggearbeid over en viss størrelse skal utarbeides en plan for gjenvinning og behandling av avfallet; kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med planen.

Næringslivets ansvar

Næringslivet står fritt til å velge behandlingsløsning for eget avfall innen gjeldende regelverk. Noen industribedrifter har egne deponier eller forbrenningsanlegg. Det vanligste er imidlertid at næringsavfallet behandles av kommunale eller private avfallsanlegg, eller av gjenvinningsbedrifter.

Retningslinjer og regelverk

Det finnes retningslinjer og regelverk for avfallshåndtering som både kommuner og næringsliv må forholde seg til, for eksempel:

  • forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Lovdata.no)
  • regulering av deponering og forbrenning i henhold til EUs gjeldene regelverk
  • sluttbehandlingsavgift for deponering og forbrenning uten energigjenvinning
  • returordninger for EE-avfall, emballasje, biler, dekk, batterier, spillolje og PCB-holdige isolerglassruter

Oversikt over hvilke plikter som gjelder for ulike bransjer finnes på Regelhjelp.no.