Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hjelperessurser for ammeveiledning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hjelperessurser for ammeveiledning

Artikkel

Hjelperessurser for ammeveiledning

Kunnskapsbasert ammeveiledning er avgjørende for at mødre kan lykkes med amming.

Kunnskapsbasert ammeveiledning er avgjørende for at mødre kan lykkes med amming.


Innhold på denne siden

Jordmødre, helsesykepleiere og barnepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten har en nøkkelrolle i møtet med nybakte mødre og deres nyfødte. Kunnskapsbasert ammeveiledning fra disse faggruppene er avgjørende for at mødre kan lykkes med amming.

God ammeveiledning forutsetter at du som helsepersonell både har kunnskap om amming/morsmelk og erfaring med nybakte mødre og deres spedbarn.

Under finnes informasjonsmateriell, lærebøker samt skjemaer, som kan være nyttige i den praktiske hverdagen. 

AmmE-læring

NKA samarbeider med NTNU og Trondheim kommune om utvikling av et e-læringsprogram om amming (AmmE-læring). Målgruppen er jordmor- og helsesykepleierstudenter, men programmet vil også bli tilgjengelig for sykehus og helsestasjoner. Kurset ble lansert 22. august 2022.

AmmE-læring baserer seg i hovedsak på boken Amning- en håndbok for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen 2018. En norsk oversettelse finnes fra 2021 (Amming - en håndbok for helsepersonell, Fagbokforlaget, 2021)

“Alt om spedbarnsmat”

Filmer og tekster med spørsmål og svar om amming og annen spedbarnsernæring, for mødre og helsepersonell.

I samarbeid med Helsedirektoratet har enhet for amming publisert informasjon til foreldre og helsepersonell om spedbarnsernæring. Temaene omhandler amming, flaskemating, morsmelkerstatning, introduksjon av fast føde og tilskudd. Informasjonen er publisert på helsenorge.no, i form av korte tekster og filmer som svarer på spørsmål i de ulike temaer. Informasjonen og filmene er basert på brukerundersøkelser, der mødre har blitt spurt om hva de trenger av informasjon og hvordan de ønsker informasjonen. 

Skjemaer

Ammeobservasjonsskjema

Målsettingen med skjemaet er å oppnå en mer nøyaktig og systematisk observasjon av ammestilling og sugetak. 

Skjema for vurdering av effektiv amming - for helsepersonell

Skjemaet kan brukes av helsepersonell for en systematisk vurderingen av om barnets diing er effektiv.

Skjema mødre kan bruke for vurdering av barnets diing

Skjemaet kan brukes for å vurdere om barnet dier effektivt. Dette kan deles ut til mor i svangerskapet eller på barselavdelingen.

Ammehjelpen

For mødre er det viktig å kjenne til mor-til-mor organisasjonen Ammehjelpen. På deres nettsider finnes f eks. artikler, bilder og ulike problemstillinger med forslag til løsninger.

​Filmer

Alt om spedbarnsmat

Helsedirektoratet og enhet for amming har i 2021 publisert informasjon om amming og spedbarnsmat, på Helsenorge.no. Flere publikasjoner kommer i 2022. "Alt om spedbarnsmat" består av korte filmer og tekster om amming og ernæring i barnets første leveår. 

Bryst er best

Filmen "Bryst er best" er oversatt til mange språk, og er fritt tilgjengelig på YouTube. 

Er det mulig?

Er det mulig? er en film om det å amme barn med medfødt leppe-kjeve-ganespalte. Filmen kan brukes som et supplement ved siden av annen veiledning som gis på føde/barsel-avdelingene og helsestasjonene. Filmen er ment som praktisk informasjon til foreldre, fagfolk og andre interesserte. Den er tekstet både på norsk og engelsk og utgis på DVD.

Bøker

 • Amming - en håndbok for helsepersonell, Fagbokforlaget, 2021
  Boken er revidert og tilrettelagt for norske forhold av Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Denne boken er pensum for Ammekyndig helsestasjon, Videreutdanning i ammeveiledning. En oppdatert dansk versjon av boken er tilgjengelig i gratis digital utgave: Amning - en håndbog for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen, 2021
 • Breastfeeding: A guide for the medical profession, 9. utg. Lawrence & Lawrence. Mosby 2022.
 • Breastfeeding and Human Lactation, 6. utg. Wambach & Spencer. Jones and Bartlett Publishers 2021.
 • The Breastfeeding Atlas, 6. utg. Wilson-Clay & Hoover. Lact News Press 2017.
 • Hale's Medications & Mothers' Milk, 19. utg. Springer Publishing 2021

Studiespørsmål

Informasjon på andre språk

Nasjonale faglige retningslinjer

Brosjyrer/anbefalinger

Norske nettsider

 • Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gis gratis råd og støtte til ammende mødre.
 • Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
 • Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en norsk interessegruppe bestående av neonatologer, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og jordmødre.
 • RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell.
 • Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som tilbyr individuelle råd om medikamentbruk til gravide og ammende. Mødre kan selv ringe eller sende inn spørsmål via nettsiden. Tjenesten er gratis. RELIS er ansvarlig for tjenesten.
 • helsenorge.no/spedbarnsmat
  Helsenorge.no er den offentlige nettsiden for innbyggere i Norge. Her finnes kvalitetssikret og oppdatert informasjon om blant annet helse og livsstil. Informasjon om ernæring til spedbarn, blant annet amming, har egen side.
 • Den norske legeforening, Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp, inneholder et eget kapittel om Amming/morsmelk/mastitt og abscess

Internasjonale ressurser og nettsider