Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mor-barn-vennlig neonatalavdeling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mor-barn-vennlig neonatalavdeling

Artikkel

Mor-barn-vennlig neonatalavdeling

En Mor-barn-vennlig neonatalavdeling arbeider etter de samme grunnleggende prinsippene som en Mor-barn-vennlig føde/barselavdeling, og følger WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming.

prematurfødt barn ligger på mors bryst, hud-mot-hud, mens helsepersonell veileder mor
Illustrasjon: FHI

En Mor-barn-vennlig neonatalavdeling arbeider etter de samme grunnleggende prinsippene som en Mor-barn-vennlig føde/barselavdeling, og følger WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming.


Mor-barn-vennlig neonatalavdeling i Norge fra 2005

Norge var et av de første landene som gjennomførte en nasjonal satsning for å fremme morsmelkernæring ved neonatalavdelingene. I 2005 ble “10 trinn for vellykket amming” tilpasset neonatalavdelingene gjennom utfyllende kommentarer og fikk betegnelsen "Faglige retningslinjer for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling" (pdf).

Nyfødt-intensiv avdelingen ved Lillehammer sykehus ble godkjent som den første Mor-barn-vennlige neonatalavdeling i 2005. I 2007 var 18 av 20 neonatalavdelinger godkjente som Mor-barn-vennlige.

Det er ikke gjennomført re-evaluering av Mor-barn-vennlige neonatalavdelinger etter dette.

Nye Neo BFHI i 2015

Sverige, Danmark, Finland, Canada og Norge utarbeidet felles retningslinjer og evalueringsdokumenter for Mor-barn-vennlige neonatalavdelinger. Disse ble presentert på en internasjonal konferanse i Uppsala i 2015.

I 2017 deltok Nasjonal kompetansetjeneste for amming, sammen med 35 andre land, i en kartlegging av neonatalavdelingenes ammepraksis/rutiner. Hensikten var  å undersøke om de var i samsvar med kriteriene for en Mor-barn-vennlig neonatalavdeling (neo-MBVI (neo-BFHI)).

WHO/Unicef publiserte i 2020 et dokument rettet mot små, syke og premature nyfødte

Dokumentet beskriver hvordan prinsippene for et Mor-barn-vennlig sykehus kan implementeres i neonatalavdelinger for små, syke og premature nyfødte og deres mødre.

Det arbeides nå (pr. november 2021) med en oversettelse av dette dokumentet til norsk.