Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ammekyndig helsestasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ammekyndig helsestasjon

Artikkel

Ammekyndig helsestasjon

Konseptet Ammekyndig helsestasjon er basert på WHO/UNICEFs “Ti trinn for vellykket amming”. Nasjonal kompetansetjeneste for amming samarbeidet i 2005 med Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og utarbeidet seks trinn for ammeveiledning ved helsestasjoner.

IMG_9903-Edit.jpg

Konseptet Ammekyndig helsestasjon er basert på WHO/UNICEFs “Ti trinn for vellykket amming”. Nasjonal kompetansetjeneste for amming samarbeidet i 2005 med Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og utarbeidet seks trinn for ammeveiledning ved helsestasjoner.


Innhold på denne siden

Ønsker din helsestasjon å jobbe mot en godkjenning som Ammekyndig helsestasjon, må dere ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for amming på epost

Faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner

Administrativt ansvar

1a: Følg WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

1b: Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til helsepersonell og foreldre

1c: Etabler kontinuerlig evaluering av Mor-barn-vennlig standard i helsestasjonens eget kvalitetssystem

2: Sikre at personalet har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å støtte ammingen

Klinisk praksis

3: Samtale med gravide og deres familier om hvorfor det er viktig å amme og hvordan få det til

4: Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen

5: Veilede mødrene i å etablere og opprettholde amming, og til å håndtere vanlige ammeproblemer

6: Bidra til at mødre får den hjelpen de trenger slik at barnet kan fullammes i seks måneder. Etter introduksjon av fast føde bør ammingen fortsette ut det første leveåret eller så lenge mor og barn ønsker det

Prosessen mot godkjenning som Ammekyndig helsestasjon

Trinnene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlig standard og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Trinnene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon gjennom en prosess med selvevaluering, ammeregistrering og tilpassing av en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan de seks trinnene for ammeveiledning skal iverksettes. Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at trinnene følges og at man i praksis viser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Kunnskapsgrunnlaget - 20 punkter

WHO har definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

WHO-koden

Ammekyndig helsestasjon skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling

Godkjente Ammekyndige helsestasjoner

Nyttige dokumenter

Skjema for helsepersonell

Informasjon om amming på ulike språk

Ammekyndig helsestasjon

Brosjyrer

Historikk

17.06.2022: Oppdatering av pdf-er.

23.03.2022: Oppdatert dokument med godkjente ammekyndige helsestasjoner.

08.03.2022: Oppdatert liste over godkjente ammekyndig helsestasjoner, mars 2022.

01.03.2022: Endret mail-adresse fra ous- til fhi-adresse.