Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndmelking før fødsel – er det gjennomførbart?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Håndmelking før fødsel – er det gjennomførbart?

Artikkel

Håndmelking før fødsel – er det gjennomførbart?

Mødre med diabetes har lavere ammeforekomst enn mødre uten diabetes. Håndmelking før fødsel kan bidra til å fremme amming og redusere risikoen for hypoglykemi hos nyfødte. En ny studie fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF fant høy grad av tilfredshet hos kvinner med behandlingskrevende diabetes som deltok i et strukturert opplegg for håndmelking før fødsel.

Håndmelking copyright.jpg

Mødre med diabetes har lavere ammeforekomst enn mødre uten diabetes. Håndmelking før fødsel kan bidra til å fremme amming og redusere risikoen for hypoglykemi hos nyfødte. En ny studie fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF fant høy grad av tilfredshet hos kvinner med behandlingskrevende diabetes som deltok i et strukturert opplegg for håndmelking før fødsel.


Kvinner med diabetes har økt risiko for forsinket laktogenese II (sekretorisk aktivering) og deres nyfødte har økt risiko for hypoglykemi. Mødres egen kolostrum stabiliserer  spedbarnets blodsukker bedre enn morsmelkerstatning. Tjueåtte kvinner med behandlingstrengende diabetes deltok i et strukturert opplegg der de ble oppmuntret til å stimulere og håndmelke  3-5 ganger daglig  i minst 10 minutter fra uke 37+.  De ble fulgt opp i 6-8 uker etter fødselen. I alt 24 av de 28 kvinnene hadde med seg frossen kolostrum da de kom inn for fødsel, denne ble oppbevart i fryser på barselavdelingen. Etter fødselen var rutinen tidlig hud-mot-hud kontakt og amming som første måltid innen den første timen. Tretten av barna fikk i tillegg utmelket kolostrum, i snitt 3 ml, etter første amming. Alle fikk  utmelket kolostrum  etter noen av brystmåltidene gjennom første levedøgn, basert på jordmødrenes og mødrenes vurdering av behov. 

Det første blodsukkeret ble målt rundt 2 timer etter fødselen, eller før ved symptomer på hypoglykemi. Mål for blodsukkerverdi var 2,0 mmol/l de første 24 timene og deretter 2.6 mmol/l. Alle spedbarn med blodsukker  < 1.4 mmol ble overført til nyfødtintensivavdelingen. Ved blodsukker målt mellom  1.4–1.9 mmol/L fikk barnet enten 5-10 ml håndmelket morsmelk (kolostrum), pasteurisert donormelk eller morsmelkerstatning på kopp. Blodsukkeret ble deretter målt minst tre ganger de første 24 timene etter fødselen. Ved stabile verdier > 2,6 mmol/l ble monitoreringen avsluttet. 

Mødrene hadde en svært positiv opplevelse av å håndmelke, bortsett fra én mor som syntes det var for arbeidskrevende. I tråd med tidligere undersøkelser, rapporterte ingen mødre om ubehag eller rier. Etter 6-8 uker var det 78% av mødrene som ammet fullt eller delvis. Studien hadde ingen sammenligningsgruppe. Undersøkelser fra andre land har funnet at bare 30-60% av mødre med diabetes ammet ved utreise eller etter 6 uker. 

Kvinner med diabetes kan ha større utfordringer og  bekymring for fødselen og for barnet enn andre kvinner. Systematisk støtte til å håndmelke før fødselen kan styrke kvinnenes egenmestring, øke ammeforekomsten og redusere risikoen for hypoglykemi hos det nyfødte barnet.

For instruksjon om håndmelking

Se film om Hvordan håndmelker jeg? (Helsenorge)

Referanser

Maren Johnsen, Claus Klingenberg, Meta Brand, Arthur Revhaug, Gunnbjørg Andreassen. Antenatal breastmilk expression for women with diabetes in pregnancy - a feasibility study. Int Breastfeed J, 2021;16(56).