Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arkiv - Svangerskapsforgiftning og blødninger henger nært sammen

Kvinner med svangerskapsforgiftning løper dobbelt så stor risiko for blødninger etter fødselen sammenlignet med friske kvinner. Samtidig blør de sjeldnere tidlig i svangerskapet. Det viser en studie utført ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med NTNU.

gravid mage.jpg
- Ingen tidligere studier har tatt for seg sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og blødning både i svangerskapet og etter fødselen. Slik bidrar dette med nye og viktige puslespillbiter for å forstå to av de vanligste dødsårsakene hos mor og barn i mors liv, sier prosjektleder Anne Eskild.

Med Folkehelseinstituttets medisinske fødselsregister som datagrunnlag undersøkte professoren i gynekologi og fødselshjelp og NTNU-professor Lars J. Vatten alle ettbarnsgraviditeter mellom 1999 til 2004.

  • Av et endelig utvalg på 315 08 kvinner, ble 4,2 prosent eller 13 166 diagnostisert med svangerskapsforgiftning.
  • 22, 9 prosent av kvinnene som hadde hatt svangerskapsforgiftning blødde mer enn 500 milliliter etter fødselen. 
  • Kun 13, 9 prosent av de friske kvinnene fikk slike moderate blødninger. 
  • 3,0 prosent av de svangerskapsforgiftede kvinnene blødde kraftig, det vil si mer enn 1500 milliliter, mot 1,4 prosent av kvinnene som ikke hadde hatt svangerskapsforgiftning.

- Hvorfor svangerskapsforgiftning øker blødningsrisikoen etter fødsel, vet vi ikke. Men svangerskapsforgiftning gir høyere blodtrykk og påvirker evnen til å danne nye blodkar. Vi har tidligere gjort en studie som tyder på at nettopp faktorer som regulerer blodkardannelse kan være knyttet til økt blødningsrisiko etter fødselen, forklarer Eskild.

Færre fikk blødninger tidlig i graviditeten

Der de få tidligere forskningsprosjektene kun har sett på svangerskapsforgiftning og blødninger etter fødselen, tok denne studien også for seg blødninger i første trimester av graviditeten.

- Vi oppdaget at sammenhengen mellom risiko for svangerskapsforgiftning og blødninger her var motsatt. 2 prosent av de friske kvinnene fikk blødninger i løpet av de tre første månedene av graviditeten, mot kun 1,6 prosent av kvinnene som senere utviklet svangerskapsforgiftning.

Heller ikke dette finner studien noen tydelig forklaring på.

- Mulige årsaker kan ligge i dårligere kardannelse i morkaka hos dem som senere utvikler svangerskapsforgiftning slik at den ikke fester seg skikkelig i livmorveggen. Det gir igjen mindre såkalt blodseng og igjen kanskje mindre lekkasje. Men dette blir bare en hypotese, presiserer Eskild.

Økt blødningsrisiko etter keisersnitt

Svangerskapsforgiftning er også en viktig årsak til keisersnitt og keisersnitt i seg selv forbundet med kraftige blødninger. Derfor utgjorde denne typen fødsel en egen underkategori i dataanalysen. Resultatene bekrefter at kraftige blødninger etter fødsel har en sammenheng med svangerskapsforgiftning også hos dem som tar keisersnitt.

Fakta om svangerskapsforgiftning:

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi oppstår ved 3-5 prosent av alle svangerskap, og er vanligere hos førstegangsgravide enn blant kvinner som har født før.

Tilstanden kjennetegnes først og fremst av høyt blodtrykk og proteiner i urinen. Alvorlig svangerskapsforgiftning kan også føre til skader på nyrer, lever og i verste fall hjerneskade og død.

Nøyaktig hvorfor svangerskapsforgiftning oppstår er fremdeles ukjent, og det finnes ingen annen behandling enn å forløse moren.

Fakta om blødning ved graviditet:

En gravid kvinne har normalt 5-6 liter blod.

De fleste tåler fint å miste 10-15 prosent av blodet sitt, det vil si 500 milliliter. Overstiger blodtapet 1500 milliliter kan det være livstruende for noen.

Det er vanlig å kalle blødninger etter fødsel som overstiger 500 milliliter for økt post partum-blødning.

Omkring 500 000 kvinner i verden dør årlig av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel. Trolig skyldes 25 % av dødsfallene blødning etter fødsel. Også svangerskapsforgiftning er på verdensbasis en stor årsak til mødredødelighet.