Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Prosjekt:

Arkiv - Forsker på helseplager, personlighet og livskvalitet

Smerte er en av de største helseutfordringene, som de fleste mennesker berøres av i løpet av livet. Forskning viser at det er stor forskjell mellom mennesker når det gjelder smertefølsomhet og forekomst av smerterelaterte plager.

www.colourboc.com
www.colourboc.com
Det er imidlertid fortsatt lite kunnskap som kan bidra til å forklare slike individuelle variasjoner. Høsten 2010 ble 2000 tvillinger i aldersgruppen 50-65 år invitert til å delta i forskningsprosjektet ”Helseplager, personlighet og livskvalitet”.

Tvillingstudier har en spesielt viktig betydning i denne sammenhengen fordi de gjør det mulig å beregne betydningen av genetiske faktorer og miljøfaktorer for definerte tilstander.

Ny kunnskap – bedre behandling

Prosjektet vil undersøke hvilke konsekvenser smertelidelser og helseplager kan ha for livskvalitet og psykisk helse. Studien vil også se på om personlighetsfaktorer kan ha sammenheng med slike konsekvenser.

Resultater fra denne studien kan bidra til å finne årsaker til enkelte smertelidelser/helseplager som er relativt utbredt i befolkningen, og vil være viktig i utviklingen av behandlingsmetoder som er mer individuelt tilpasset enn dem vi har i dag.

Om studien

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Studien er en forlengelse og utvidelse av en tidligere smertestudie som ble gjort av Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet HF.

I denne studien undersøkte forskerne smertefølsomhet hos 189 friske tvillinger i aldersgruppen 23-35 år. Alle deltakere gjennomgikk en undersøkelse der forskerne testet følsomhet for kulde- og varmesmerte gjentatte ganger.

Studien som er satt i gang i høst kommer ikke til å teste tvillinger for smertefølsomhet, men innhente opplysninger om smerte, helseplager, personlighet og livskvalitet via spørreskjemaer.