Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arkiv - Kroppsarbeid, overvekt og dødelighet

Kvinner med tungt arbeid hadde lavere dødelighet enn kvinner med stillesittende arbeid, og det er grunn til å tro at arbeidet faktisk har mye av æren. Dette kommer fram i en fersk studie av nesten 50000 personer fulgt gjennom 24 år. Hensikten med studien var å undersøke om det er holdepunkt for at fysisk aktivitet i arbeid beskytter mot overvekt og påvirker dødelighet. Bak studien står Folkehelseinstituttet og Idrettshøgskolen.

Foto: Hans Hatmyr
Foto: Hans Hatmyr

I tiden 1974-78 deltok omtrent 50 000 personer i alder 35-49 år i helseundersøkelser i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland og 67 % av disse deltok på nytt 10 år senere.  Datafilen fra undersøkelsene ble koplet med opplysninger om yrke, inntekt og utdanning og med Dødsårsaksregisterets data frem til utgangen av 2000.

I helseundersøkelsene ble det spurt om fysisk aktivitet i arbeid og fritid pluss flere forhold knyttet til helse og vaner i dagliglivet. Fysisk aktivitet i arbeid ble registrert ved et spørsmål med fire alternative svar: fra stillesittende arbeid til tungt kroppsarbeid.

Et lignende spørsmål gjaldt fysisk aktivitet i fritid. Alle ble veid og målt og det ble tatt blodtrykk og blodprøve. Ved analysen ekskluderte vi grupper som kunne tenkes å ha skiftet til fysisk lettere arbeid pga helseproblemer: uføretrygdede, de som opplyste om hjerteinfarkt eller hjerneslag og de som døde innen 1980.

Resultater 

  • Hos kvinner økte kroppsmasseindeks (KMI) med graden av kroppsarbeid.
  • For fritidsaktivitet var KMI for begge kjønn klart lavere dess høyere aktiviteten var.
  • Ved utgangen av 2000 var 6677 personer døde. For kvinner var dødeligheten lavere ved tungt kroppsarbeid enn ved stillesittende jobb.

Referanse

Research Quarterly for Exercise and Sport juni 2007. Forfattere: Sidsel Graff-Iversen, Randi Selmer og Svetlana Skurtveit (alle FHI) og Marit Sørensen (Norges Idrettshøgskole)