Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

arkiv - 1951-2004: Nedgang i voldsomme dødsfall

I perioden 1951-2004 har dødeligheten som følge av voldsomme årsaker gått ned i takt med total dødelighet. Færre barn og unge dør i drukning. Siden 1970 er det også stadig færre som dør i trafikkulykker.

Voldsomme dødsfall omfatter dødsfall som følge av skader, ulykker, forgiftning, mord og selvmord. Hvis vi ser på alle aldersgrupper samlet, utgjør voldsomme dødsfall seks prosent av alle dødsfall, dette tilsvarer 2 555 personer i 2004.

I aldersgruppen under 40 år er imidlertid ”voldsom død” den hyppigste dødsårsaken, se figur 1. I 2004 døde 1 423 personer under 40 år. Halvparten av disse var et ”voldsomt dødsfall”, og hele tre av fire var menn.

Fordelingen av dødsårsaker er ellers svært forskjellig i de ulike aldersgrupper.

Ulike årsaker 2004..
Ulike årsaker 2004..

 

Antall døde i skader og ulykekr 2004, 0-19 år.
Antall døde i skader og ulykekr 2004, 0-19 år.

Figur 2a. Døde i skader og ulykker 0-19 år, 2004.

Antall døde i skader og ulykker 20-39 år, 2004..
Antall døde i skader og ulykker 20-39 år, 2004..
Figur 2b. Døde i skader og ulykker 20-39 år, 2004.

Viser aldersgruppene 0-10 og 20-39 år. Voldsomme dødsfall samlet, aldersjustert..
Viser aldersgruppene 0-10 og 20-39 år. Voldsomme dødsfall samlet, aldersjustert..

Figur 3. Voldsomme dødsfall samlet 1951-2004.

 

Kreft er den hyppigste dødsårsaken blant personer mellom 40 og 69 år, mens hjerte-karsykdommer utgjør flest dødsfall blant personer 70 år og eldre.

Tall for 2005 foreligger ennå ikke, de er klare først i oktober 2007. Denne artikkelen vil bli oppdatert med ny statistikk når 2005-tallene foreligger.

Under 40 år: Voldsomme dødsfall i 2004 

I det følgende ser vi på aldersgruppen under 40 år hvor ”voldsom død” er den hyppigste dødsårsaken. De hyppigste årsakene til "voldsom død" er i denne aldersgruppen veitrafikkulykker, selvmord, forgiftningsulykker og drukning. Figur 2 a og b viser antallet som døde av disse årsakene i 2004.

I Dødsårsaksregisteret er overdosedødsfall overført fra kategorien psykiske lidelser (annen sykdom) til kategorien forgiftningsulykker (voldsomme dødsfall) fra og med 2003. Resultatet er en betydelig økning i kategorien forgiftningsulykker.

I 2004 utgjorde forgiftningsulykker den største gruppen voldsomme dødsfall blant 20-39 åringer. 47 kvinner og 142 menn døde i forgiftningsulykker i 2004, sammenlignet med 7 kvinner og 16 menn i 2002 da overdosedødsfall ikke var inkludert i kategorien, se figur 2b.

Utvikling over tid: 1951-2004

Endringer i dødelighet som følge av voldsomme dødsfall speiler stort sett total dødelighet i perioden 1951-2004. Antall voldsomme dødsfall var omtrent 20 prosent lavere i 2004 enn i 1951.

Figur 3 viser voldsomme dødsfall i perioden 1951-2004 blant personer under 40 år. "Økningen" i siste periode (2001-2004) skyldes en overføring av overdosedødsfall fra psykiske lidelser (annen sykdom) til forgiftningsulykker (voldsomme dødsfall).

Andelen voldsomme dødsfall i aldersgruppen under 40 år er mer enn doblet siden 1951. Selv om antall tilfeller har gått ned, har tilfeller som følge av andre dødsårsaker som for eksempel kreft og hjerte-karsykdommer gått ned enda mer. 

Nedgangen i voldsomme dødsfall siden 1951 skyldes hovedsakelig en nedgang i drukning og veitrafikkulykker.

Drukning

I 2004 døde 4 kvinner og 9 menn under 20 år ved drukning. Til sammenligning døde 37 kvinner og hele 124 menn i denne aldersgruppen i 1951, se figur 4.

Veitrafikkulykker

Dødsfall i veitrafikkulykker økte i takt med bilismen på 50- og 60-tallet. Trenden snudde så omtrent samtidig som det ble påbudt å montere bilbelter i forsetene på person- og varebiler i 1971.

Fra 1985 ble det påbudt å montere bilbelte i baksetene på personbiler, og i 1988 ble det på påbudt å bruke bilbelte når det er montert. Kollisjonsputene kom også for første gang på slutten av 80-tallet.

I 2004 døde kun 12 kvinner og 39 menn under 20 år i veitrafikkulykker. I 1971 var tallet 46 kvinner og 124 menn, se figur 5.

Selvmord

Dødsfall drukning 1951-2004. Ulike aldersgrupper og kjønn..
Dødsfall drukning 1951-2004. Ulike aldersgrupper og kjønn..
Figur 4. Dødsfall drukning 1951-2004.
Dødsfall veitrafikk 1951-2004. Ulike aldersgrupper, begge kjønn..
Dødsfall veitrafikk 1951-2004. Ulike aldersgrupper, begge kjønn..
Figur 5. Dødsfall i veitrafikkulykker 1951-2004. 

 

Selvmord utgjør den største gruppen voldsomme dødsfall i aldersgruppen 20-39 år.

I 2004 begikk 47 kvinner og 125 menn selvmord i denne aldersgruppen. Året før begikk 41 kvinner og 144 menn mellom 20 og 39 år selvmord.

På 1980-tallet var antall selvmord høyere enn det har vært de siste årene, det gjelder både kvinner og menn. For mer informasjon, se artikkelen

Dødsfalls elvmord 1951-2004, ulike aldersgrupper, begge kjønn. Aldersjustert befolkning..
Dødsfalls elvmord 1951-2004, ulike aldersgrupper, begge kjønn. Aldersjustert befolkning..