Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arkiv - Slanking og armbrudd

Kan hyppig slanking øke risikoen for brudd i håndleddet? Spørsmålet er undersøkt i en oppfølgingsstudie av 4600 menn gjennom 28 år. Studien er utført av Folkehelseinsituttet.

Benvev normalt.jpg
Resultatene tyder på at hyppige slankeepisoder blant menn i 25-50 års alder, kan føre til underarmsbrudd. Andre forklaringer på denne sammenhengen kan likevel ikke utelukkes.

Vel 16 200 menn som deltok i helseundersøkelsen i Oslo i 1972/73 ble i 2000 invitert til en ny studie. Mennene var 40-49 år ved første - og gjennomsnittlig 72 år gamle ved siste undersøkelse. Vel 4 600 av mennene deltok begge ganger og svarte på de spørsmålene som er brukt i denne studien.

Deltakerne i studien ble bl.a spurt om hvor ofte og hvor mye de hadde slanket seg i 2 ulike perioder i livet. De ble også spurt om de noen gang hadde brukket underarmen, og hvor gamle de var siste gang. Vekt og høyde ble målt begge ganger.

  • 35-43% av de mennene som hadde hatt 4 eller flere slanke-episoder da det var mellom 25 og 50 år gamle, hadde hatt et underarmsbrudd
  • bare 17-18% hadde hatt et slikt brudd blant dem uten noen slanke-episode.
  • antall kg vektnedgang spilte liten rolle
  • sammenhengene var svakere ved slankeepisoder etter 50 års alder.

I en ekstra-analyse så vi bare på dem som hadde brukket underarmen etter fylte 50 år. Vi fant da:

  • mer enn doblet risiko for brudd blant dem som hadde slanket seg 4 ganger eller mer da de var 25-50 år gamle sammenlignet med dem som ikke hadde slanket seg. Da har vi justert for mulige andre faktorer som kunne forklare denne sammenhengen.

Referanse:
Weight Cycling and Risk of Forearm Fractures: A 28-Year Follow-up of Men in the Oslo Study.
Anne Johanne Søgaard; Haakon E. Meyer; Serena Tonstad; Lise Lund Haheim; Ingar Holme
American Journal of Epidemiology 2008; doi: 10.1093/aje/kwm384