Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arkiv - Slanking og armbrudd

Kan hyppig slanking øke risikoen for brudd i håndleddet? Spørsmålet er undersøkt i en oppfølgingsstudie av 4600 menn gjennom 28 år. Studien er utført av Folkehelseinsituttet.

normalt benvev, til faktaark om osteoporose.
normalt benvev, til faktaark om osteoporose.
Resultatene tyder på at hyppige slankeepisoder blant menn i 25-50 års alder, kan føre til underarmsbrudd. Andre forklaringer på denne sammenhengen kan likevel ikke utelukkes.

Vel 16 200 menn som deltok i helseundersøkelsen i Oslo i 1972/73 ble i 2000 invitert til en ny studie. Mennene var 40-49 år ved første - og gjennomsnittlig 72 år gamle ved siste undersøkelse. Vel 4 600 av mennene deltok begge ganger og svarte på de spørsmålene som er brukt i denne studien.

Deltakerne i studien ble bl.a spurt om hvor ofte og hvor mye de hadde slanket seg i 2 ulike perioder i livet. De ble også spurt om de noen gang hadde brukket underarmen, og hvor gamle de var siste gang. Vekt og høyde ble målt begge ganger.

  • 35-43% av de mennene som hadde hatt 4 eller flere slanke-episoder da det var mellom 25 og 50 år gamle, hadde hatt et underarmsbrudd
  • bare 17-18% hadde hatt et slikt brudd blant dem uten noen slanke-episode.
  • antall kg vektnedgang spilte liten rolle
  • sammenhengene var svakere ved slankeepisoder etter 50 års alder.

I en ekstra-analyse så vi bare på dem som hadde brukket underarmen etter fylte 50 år. Vi fant da:

  • mer enn doblet risiko for brudd blant dem som hadde slanket seg 4 ganger eller mer da de var 25-50 år gamle sammenlignet med dem som ikke hadde slanket seg. Da har vi justert for mulige andre faktorer som kunne forklare denne sammenhengen.

Referanse:
Weight Cycling and Risk of Forearm Fractures: A 28-Year Follow-up of Men in the Oslo Study.
Anne Johanne Søgaard; Haakon E. Meyer; Serena Tonstad; Lise Lund Haheim; Ingar Holme
American Journal of Epidemiology 2008; doi: 10.1093/aje/kwm384