Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - MoBa undersøkelsen utvider med Tannbank

Gjennom Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) blir 100 000 barn fulgt fra fosterstadiet og gjennom barndommen ved hjelp av spørreskjema. Nå ønsker man å komplettere det biologiske materialet ved å samle inn felte melketenner fra barna og opprette en biobank for disse melketennene.

fnytt_2_2007_a1.jpg
Det samles inn biologiske prøver fra mor, far og barnet i en egen biobank som ligger under Nasjonalt folkehelseinstitutt. Dette er et unikt materiale, også i global sammenheng. Den overordnede målsetningen for MoBa er å finne kausale faktorer for sykdom og tilstander hos mor og barn og derved legge grunnlaget for en bedre forebygging og behandling av sykdom. En biobank for felte melketenner vil komplettere det biologiske materialet i den allerede eksisterende biobanken innen MoBa. Melketenner har vist seg velegnet som biomarkør bl.a. for en rekke sporelementer, både toksiske og essensielle. Tenner har nærmest ubegrenset holdbarhet når de oppbevares tørt ved vanlig romtemperatur og kan hentes ut til bruk i forskningsprosjekter som ønsker informasjonen som ligger i materialet. En forskergruppe ved Universitetet i Bergen vil opprette «MoBa tannbank» ved Det odontologiske fakultet i Bergen og vil administrere innsamlingen og lagringen av tennene i samarbeid med MoBa.

Tennene avspeiler miljøbelastning

En økende befolkningstetthet og en stadig mer kompleks teknologi truer den tradisjonelle balanse i det globale miljø. Nye levesett og kostholdsvaner kan også virke inn på helsen til mor og barn. For å overvåke endringer i miljøet, kreves ulike kontrollrutiner. Enkelte vev og væsker i kroppen kan brukes til å måle kroppens opptak av elementer og forbindelser fra miljøet, såkalte biomarkører for eksponering. Tannvev kan bl.a. brukes som biomarkør for eksponering overfor en rekke forskjellige sporelementer. Melketenner har vist seg velegnet som biomarkør for en rekke sporelementer, spesielt de bensøkende elementene. Disse elementene bygges inn i emalje og dentin under tanndannelsen, og senere ved dannelsen av sekundærdentin. Konsentrasjonen av sporelementer i melketennenes hardvev avspeiler dermed den miljøbelastning barn utsettes for fra toksiske metaller i en tidlig fase av livet. Opptaket av essensielle elementer som sink og selen kan også registreres ut fra melketannsanalyser og settes i relasjon til barnets ernæringstilstand. Tennene samles inn i forbindelse med et nytt MoBa spørreskjema – når barnet er 7 år.

MoBa – status pr. juni 2007

Pr. juni 2007 har MoBa rekruttert 77 046 kvinner og 88 318 svangerskap. Det er svært gledelig at stadig flere kvinner deltar med flere svangerskap. 9 906 kvinner deltar med to, 479 deltar med tre, og 16 deltar med fire svangerskap. 78 778 fødsler er registrert med ett barn, 1 369 tvillingpar og 15 sett med trillinger. 80 % av fedrene deltar når mor er med. Søsken styrker forskningsmulighetene i studien, fordi data om søsken kan bidra til å belyse samspillet mellom arv og miljø. Det diskuteres om studien skal avsluttes ved 100 000 kvinner eller ved 100 000 svangerskap.

157 delprosjekter pågår i MoBa

En del benytter bare spørreskjemadata for å besvare problemstillinger, mens andre benytter både spørreskjemadata og biologisk materiale. 10 artikler er nå publisert, og 7 er akseptert. Du finner dem på www.fhi.no/morogbarn

Verdt å huske på for dere som tar blodprøver eller har kontakt med deltakere i MoBa

  • Kvinnene deltar videre selv om enkelte blod/urinprøver  eller spørreskjemabesvarelser er utelatt. Kvinnen må selv gi beskjed hvis hun ikke ønsker å delta videre.
  • Glipper navlestrengsprøven kan ett 0, 5 ml microtainerrør benyttes kapillært samtidig med Føllings prøve

Websiden: www.fhi.no/morogbarn

Kilde: Prosjektleder for Tannbanken: Helene Meyer Tvinnereim MoBa-sommerbrev