Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arkiv-Overvekt er en selvstendig risiko for hjertesykdom

Å være moderat overvektig eller overvektig gir økt risiko for koronar hjertesykdom, uavhengig av andre risikofaktorer for hjertesykdom. Det viser en internasjonal samarbeidsstudie der Nasjonalt folkehelseinstitutt er en av bidragsyterne.

Overvekt og fedme.jpg
Over 300 000 personer er inkludert i den internasjonale studien, der man har sett på sammenhengen mellom overvekt og koronar hjertesykdom (CHD). Mer enn 18 000 personer hadde denne hjertesykdommen.

Folkehelseinstituttets fylkesundersøkelser (1974-1978) koblet med dødsårsaksregisteret i perioden 1990-2000 er en av de 21 undersøkelsene som er med i studien.

Også moderat overvekt gir økt risiko

Bjørn Heine Strand ved divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, har bidratt med analyser av de norske dataene. Dette er studiens hovedfunn:

  • Å være overvektig (BMI 30+) gir økt risiko for CHD.
  • Også de med moderat overvekt (BMI 25-29) har økt risiko for CHD.
  • Sammenhengen mellom overvekt og CHD opprettholdes også etter justering for kjente risikofaktorer som kolesterol og forhøyet blodtrykk.
  • Det betyr at overvekt, også moderat overvekt, er en selvstendig risikofaktor for hjertesykdom
  • Overvekt øker CHD-risikoen med 45 %, mens moderat overvekt øker risikoen med 17 %, sammenliknet med personer som ikke er overvektige.

Viktig funn

Dette er betydningsfulle funn fordi flere og flere personer blir overvektige på verdensbasis, påpeker Strand.

- Det er viktig å ha presis kunnskap om sammenhengen mellom hjertesykdom og overvekt. Våre resultater viser at selv om man behandler for forhøyet kolesterol og blodtrykk hos overvektige personer, vil disse fortsatt ha en forhøyet risiko for koronar hjertesykdom fordi de er overvektige, sier Strand.

Studien ble nylig publisert i Arch Intern Med. Bjørn Heine Strand er en av medforfatterne.

Referanse: Association of Overweight With Increased Risk of Coronary Heart Disease Partly Independent of Blood Pressure and Cholesterol Levels: A Meta-analysis of 21 Cohort Studies Including More Than 300 000 Persons. Bogers RP, Bemelmans WJ, Hoogenveen RT, Boshuizen HC, Woodward M, Knekt P, van Dam RM, Hu FB, Visscher TL, Menotti A, Thorpe RJ Jr, Jamrozik K, Calling S, Strand BH, Shipley MJ; for the BMI-CHD Collaboration Investigators. Arch Intern Med. 2007 Sep 10;167(16):1720-8.

Relaterte saker