Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Vibrio- og Shewanellainfeksjoner meldingspliktige sykdommer i MSIS

Publisert


Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at vibrio- og shewanellainfeksjoner fra 19. juni 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. meldingen skal inneholde personidentifiserbare opplysninger). Bakgrunnen for innføring av meldingsplikten er utbruddet av disse infeksjonene blant badende langs kysten fra Oslofjorden til og med Sørlandskysten i 2018.

Meldingskriterier for vibrioinfeksjoner er:

  • Laboratoriepåvisning av Vibrio spp. andre enn toksinproduserende Vibrio cholerae O1 eller O139 ved isolering fra et klinisk prøvemateriale eller et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning.

Toksinproduserende Vibrio cholerae O1 eller O139 er meldingspliktig som kolera.

Meldingskriterier for shewanellainfeksjoner er:

  • Laboratoriepåvisning av Shewanella spp. ved isolering fra et klinisk prøvemateriale eller et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning. 

Alle tilfeller hvor det er påvist Vibrio- eller Shewanella spp. skal altså meldes til MSIS, både alvorlige og milde infeksjoner.

For begge sykdommene gjelder følgende kliniske- og epidemiologiske kriterier i de tilfellene der det ikke foreligger laboratoriepåvisning: 

  • Kliniske kriterier er alvorlig infeksjon med nekrotiserende fasciitt eller septikemi.
  • Med epidemiologisk tilknytning menes eksponering for en felles kilde, eksponering for forurenset mat eller vann der Vibrio spp. (andre enn toksinproduserende Vibrio cholerae O1 eller O139) eller Shewanella spp. er påvist eller anses som sannsynlig.