Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdens vanndag 22. mars 2023»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdens vanndag 22. mars 2023

Melding

Verdens vanndag 22. mars 2023


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2023 er slagordet for verdens vanndag «Accelerating change». Målet er gode vann- og sanitærforhold for hele klodens befolkning. Tilgang til nok og trygt drikkevann er avgjørende for en god folkehelse, og FHI bidrar på flere måter.

Et viktig virkemiddel er WHOs Protokoll for vann og helse. Norge og de andre partene til protokollen har satt nasjonale mål for vann og helse. I løpet av 2023 skal Norge oppdatere målene fra 2014. Det siste halvåret har FHI, Mattilsynet og Miljødirektoratet jobbet frem forslag til mål og en gjennomføringsplan for statlige myndigheter. Forslaget skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet våren 2023 for videre behandling. FHI sin oppgave i målarbeidet er å forebygge vannbårne sykdommer ved å samle kunnskap om vann og helse, og å fungere som rådgiver for andre offentlige etater.

FHI leder det internasjonale arbeidsprogrammet for overvåking av vannbårne eller vannrelaterte sykdommer og risikobasert drikkevannsovervåkning under Protokoll for vann og helse. FHI bidrar med kapasitetsbygging for å sikre trygt drikkevann og forebygge vannbårne sykdommer i hele Europa, særlig i Mellom- og Øst-Europa. FHI lager opplæringsmoduler, holder ekspertmøter og workshops, og utarbeider veiledere til hjelp i arbeidet for tilgang til nok og trygt drikkevann.

FNs bærekraftsmål 6 skal sikre at alle får tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold, som over en fjerdedel av verdens befolkning mangler. For å få til det trengs det endring, og myndigheter over hele verden må øke innsatsen. Derfor er temaet for verdens vanndag 2023 «Accelerating Change» - raskere endring.