Hopp til innhold

Melding

Nordisk utdanning i smittevern – søknadsfrist 15. februar 2020

Publisert


Utdanningen er finansiert av Nordisk ministerråd og plassert i Gøteborg. Den har 20 plasser som primært er for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern.

  • Kurs 1: Smittspridning och antibiotikaresistens, høsten 2020
  • Kurs 2: Infektionsepidemiologi och vaccinologi, våren 2020/våren 2021
  • Kurs 3: Smittskydd och vårdhygien, høsten 2020/høsten 2021
  • Kurs 4: Examensarbete, våren 2021/våren 2022

Folkehelseinstituttet arbeider med å få kursene godkjent ved ett norsk universitet som del av en mastergrad i folkehelsevitenskap (120 ECTS).

Kostnadene per modul er 42 000–45 000 SEK ekskludert moms. Dette inkluderer ikke reise og opphold. Søknadsfrist er 15. februar 2020. Søknadsskjema og mer informasjon om utdanningen finner du på nettsiden til Gøteborgs universitet:

Det er også mulig å søke på  10 plasser åpne for alle søkere til Gøteborgs universitetet. Tildeling av de 10 plassene skjer etter ordinært opptak, og kun semesteravgift skal betales. Søknadsfrist til høstterminen 2020 er 15. april 2020. Søknad skal sendes elektronisk som beskrevet på nettsiden til Gøteborgs universitet: