Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Til deltagere som markerte håndhygienens dag 5. mai

Publisert


Da er 5. mai vel overstått og de fleste er ferdige med årets markering av håndhygienens dag.

Vi er avhengig av tilbakemelding fra dere for å kartlegge forbedringspotensialer og beslutte tema og materiell for neste års markering. Derfor ber vi dere fylle ut tilbakemeldingsskjemaet nedenfor.

Skjemaet fylles ut i løpet av få minutter, og inneholder avkryssingsspørsmål om hvilke type aktiviteter som er utført, type materiell som er benyttet, og ønsker/forslag til neste års markering.

Det er viktig at dere alle fyller ut skjemaet snarest mulig, og senes innen 10. juni 2019.

For de av dere som har kartlagt bruk av håndsmykker er det mulig å laste opp en fil med resultatene under tilbakemeldingsrapporteringen.

På bakgrunn av tilbakemeldingene deres lager vi en rapport som skal benyttes som grunnlag ved planlegging av neste års markering. Rapporten sendes blant annet til Helsedirektoratet og ledelsen ved de regionale helseforetakene. Den inneholder en oppsummering av funn (anonymisert), og en liste over enheter som har deltatt og rapportert tilbake.

Ta bare kontakt for eventuelle spørsmål: handhygiene@fhi.no    

Arbeidsgruppen for nasjonal markering av 5. mai 2019