Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Status for meldte bivirkninger etter ett års bruk av kombinasjonsvaksinen Hexyon

Statens legemiddelverk har publisert en oppsummering av alle mistenkte bivirkninger meldt etter ett år med bruk av Hexyon (kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, Hib og hepatitt B) i barnevaksinasjonsprogrammet. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

I en periode på ett år etter innføringen av ny vaksine har det vært utvidet bivirkningsovervåking. En samlet vurdering av det som er meldt i overvåkingsperioden har ikke avdekket nye eller ukjente bivirkninger, og den utvidede bivirkningsovervåkingen er avsluttet.

Siden vaksinen ble tatt i bruk, er i overkant av 130 000 vaksinedoser registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Av disse dosene er om lag 20 000 brukt til barn født før 1. november, ettersom kombinasjonsvaksinen også har blitt tilbudt spedbarn født før 1. november 2016 ved indikasjon for hepatitt B-vaksine. Etter at om lag 72 000 barn har fått vaksinen, er det meldt inn 216 mistenkte bivirkninger. De vanligste meldte bivirkningene er feber, uro, gråt og slapphet. Slike symptomer er velkjent og forventet etter bruk av denne vaksinen.

Bivirkningsmeldingene gir ikke grunnlag for å endre anbefalinger om bruk av vaksinen. Rapporten er tilgjengelig på nettsidene til Statens legemiddelverk: