Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Små endringer i smitteforekomst fra mat, vann og dyr viser en europeisk rapport fra ECDC/EFSA

Det er kun meldt om små endringer i antall meldte tilfeller av de tre vanligste zoonosene Campylobacter, Salmonella og Listeria i 2017, sammenliknet med 2016.

Dette viser den ferske årsrapporten fra smittevernbyrået ECDC (European Center for Disease prevention and Control) og EFSA (European Food Safety Authority). Rapporten omhandler trender og kilder til zoonoser i Europa. Zoonoser, det vil si sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017 (ECDC)

Antall tilfeller av Campylobacter har gått noe ned i 2017 etter flere år med økning. Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller av Salmonella over flere år, men denne nedgangen ser nå ut til å ha stoppet opp. Selv om antall meldte utbrudd også har gått ned, blir det fremdeles meldt gjennomsnittlig 100 utbrudd pr uke på europeisk nivå. Salmonella var den vanligste årsaken til matbårne utbrudd i Europa.

Antall meldte tilfeller av Listeria gikk noe ned i 2017, men trenden de siste fem årene har vært økende. Listeriose er sjeldent, men kan gi alvorlig sykdom hos gravide, skrøpelige eldre og personer med nedsatt immunsystem. På europeisk nivå ble det rapportert inn flest tilfeller i aldersgruppen over 84 år og i den aldersgruppen var dødeligheten på 24%.

Data for Norge er inkludert i denne europeiske rapporten. Folkehelseinstituttet rapporterer til ECDC og Veterinærinstituttet står for rapporteringen til EFSA.

I Norge utarbeides en årlig zoonoserapport av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, i tillegg til Årsrapporten om Smitte fra mat, vann og dyr som Folkehelseinstituttet publiserer hvert år: Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2017. (Folkehelseinstituttet)