Hopp til innhold

Melding

Resultater fra Folkehelseundersøkelsen i Agder

Publisert Oppdatert


Rapporten fra folkehelseundersøkelsen i Agder er publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. 

forside rapporten agder

Rapporten viser resultater for hele Agder og sammenlikner også Agder-tallene med liknende undersøkelser i Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland i 2018 og 2019. 

På de fleste punktene er det liten forskjell mellom Agder og de tre andre fylkene.

Det er likevel noen forskjeller:

  • Når det gjelder deltagelse i organiserte og uorganiserte aktiviteter, kommer Agder bedre ut enn de tre andre fylkene.
  • Agder kommer også best ut når det gjelder andelen med stor grad av trivsel i nærmiljøet, men det er liten forskjell mellom fylkene.
  • Gjennomsnittlig skår på psykiske plager er lit  høyere i Agder enn i de tre andre fylkene.
  • Det understrekes at forskjellene mellom fylkene er små, og ikke alltid statistisk sikre.
  •  Andelen som rapporterte at de drakk minst seks alkoholenheter ved en og samme anledning månedlig var høyere i Agder (19,6 %) enn i noen av de tre andre fylkene.

I rapporten finnes det også analyser for åtte regioner i Agder: Lister-regionen, Setesdalsregionen, Østre Agder uten Arendal og Grimstad, Kristiansandregionen uten Nye Kristiansand, Nye Kristiansand, Arendal, Grimstad og Nye Lindesnes.

Folkehelseinstituttet gjennomførte undersøkelsen høsten 2019. Arbeidet var et oppdrag fra og ble gjort i samarbeid med fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Her kan du lese et fyldig sammendrag og laste ned rapporten i pdf (39 Mb) 

Oppdatering 7.2.2020: Setningen om alkoholforbruk endret pga en feil i rapportsammendraget. De tre ordene "ved en og samme anledning" var ikke med i setningen: 

Andelen som rapporterte at de drakk minst seks alkoholenheter ved en og samme anledning månedlig var høyere i Agder (19,6 %) enn i noen av de tre andre fylkene.