Hopp til innhold

Melding

Rapport om data for vannforsyningssystemer i Norge 2018

Publisert


Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på dataene som er tilgjengelige for 2018.Her er noen nøkkeltall fra rapporten:

  • Norge har 1421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer.
  • Om lag 88 prosent av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 fastboende.
  • Norge har cirka 52 800 kilometer rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1971-2000.
  • Det ble produsert om lag 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018.
  • Det ble anslått at anslagsvis 28 prosent eller cirka 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene. 
  • Omlag 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet.

Dataene som rapporteres inn kan være mangelfulle på grunn av dagens systemer for rapportering.

Rapporten er laget på oppdrag fra Mattilsynet.

Mediehenvendelser rettes til Mattilsynet. Kontakt pressevakten: pressevakt@mattilsynet.no, tlf. 469 12 910.

Les rapporten i sin helhet: