Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om hva som kan gjøres ved mangel på tuberkulosemedikamenter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd om hva som kan gjøres ved mangel på tuberkulosemedikamenter

Melding

Råd om hva som kan gjøres ved mangel på tuberkulosemedikamenter


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Den siste tiden har det kommet stadig flere henvendelser om mangel på tuberkulosemedikamenter. Dette fører til uforutsigbarhet og ekstraarbeid for tuberkulosekoordinatorer og klinikere som skal sikre behandlingsforløpene, og kan i verste fall gjøre at tuberkulosebehandling kan bli forsinket eller avbrutt.

Mangelsenteret (Nasjonalt senter for legemiddelmangel –og beredskap i spesialisthelsetjenesten) ved OUS Ullevål arbeider nå med en rekke aktører inkl. myndighetsetater, spesialisthelsetjeneste m.fl. for å avbøte legemiddelmanglene.

FHI har i samråd med tuberkulosekoordinatorer, leger ved lungemedisinsk avdeling og sykehusapoteket Oslo ved OUS Ullevål sykehus, Nasjonal tuberkulosekomite og Faggruppen for MDR-TB beskrevet mangler og laget noen råd om hva som kan gjøres. De viktigste er:

  • Hvis kombinasjonspreparater mangler, bør de prioriteres til pasienter med tuberkulosesykdom, og enkeltpreparater brukes til forebyggende behandling.
  • Alle pasienter med tuberkulosesykdom skal starte behandling så snart som mulig. Kombinasjonspreparater skal brukes framfor monopreparater for å minimere risikoen for resistensutvikling. Hvis kombinasjonspreparater mangler, må monopreparater brukes (se Tuberkuloseveilederens kapittel 9 for råd om erstatninger).
  • Ved mangel også på enkeltpreparater, bør forebyggende behandling prioriteres til de som er nysmittet og/eller har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom, jfr tabell 10.3 i TB-veilederen. Aller viktigst er behandling av barn som er nærkontakter og personer med immunsupprimerende behandling eller tilstand. Deretter andre nærkontakter (siden de har høy sannsynlighet for nysmitte), mens personer oppdaget ved ankomstscreening evt. kan vente hvis det ikke er holdepunkter for smitte de siste to årene (se Tuberkuloseveilederens kapittel 10 for råd om erstatninger).