Hopp til innhold

Melding

Prioritering av vaksinen Prevenar 13 til personer i risikogrupper for alvorlig pneumokokksykdom

Publisert


Stor etterspørsel etter pneumokokkvaksine har ført til at Folkehelseinstituttet nå har et begrenset lager av disse vaksinene til bruk utenfor Barnevaksinasjonsprogrammet. Det er laget prioriteringer for distribusjon av Pneumovax som beskriver hvilke risikogrupper som har høyest risiko  for alvorlig pneumokokksykdom.

Enkelte grupper er anbefalt vaksinasjon med Prevenar13 og Pneumovax i kombinasjon. Prioriteringen for distribusjon av Prevenar13 følger de eksisterende anbefalingene beskrevet i Kapittel om pneumokokkvaksine Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Prioriteringen får ingen konsekvenser for tilgang til pneumokokkvaksine til Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi understreker at det ikke er anledning til å benytte doser distribuert i Barnevaksinasjonsprogrammet til andre grupper.

Prioriterte grupper for pneumokkvaksinasjon med Prevenar 13

Det er per i dag begrensede doser av Prevenar 13 tilgjengelig for personer i risikogrupper for alvorlig pneumokokksykdom. Resterende doser forbeholdes personer med:

  • anatomisk eller funksjonell miltmangel (blåreseptforskriftens § 4),
  • hiv-infeksjon eller AIDS (blåreseptforskriftens § 4),
  • stamcelletransplantasjon (blåreseptforskriftens § 4),
  • hematologisk kreft,
  • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi,
  • organtransplanterte,
  • cerebrospinalvæskelekkasje,
  • i forbindelse med operasjon av cochleaimplantat.

Personer med de ovenfor nevnte tilstandene bør prioriteres høyest. I tillegg kan enkeltpersoner prioriteres ut i fra en samlet vurdering av antall risikotilstander, grad av risiko og tidsaspektet i forhold til eventuell operasjon eller oppstart av immunsupprimerende behandling, jfr anbefalingen i Vaksinasjonsveilederen. Vurdering skal gjøres av behandlende lege eller fastlege.

Distribusjon av Prevenar 13 til personer i risikogrupper

  • Utlevering av Prevenar 13 skjer fra Folkehelseinstituttet og er begrenset til legekontor og sykehus/sykehusapotek. Disse gruppene kan bestille vaksine på normalt vis.
  • Prevenar 13 er tilgjengelig i 1-dose og i 10-pakning. 1-dose er reservert utlevering av vaksine på blå resept.