Hopp til innhold

Melding

Overgang fra Hepatitis B immunglobulin til Umanbig

Publisert Oppdatert


I februar/mars 2020 blir et hepatitt B immunglobulinpreparat med markedsføringstillatelse i Norge (Umanbig) tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. Preparatet erstatter Hepatitis B immunglobulin som ikke har markedsføringstillatelse.

  • Umanbig 1 ml har erstattet Hepatitis B immunglobulin 1 ml
  • Umanbig 3 ml vil etterhvert erstatte Hepatitis B immunglobulin 5 ml

Anbefalt doseringsregime for hepatitt B immunglobulin er 0,06 ml/kg kroppsvekt i.m. Til nyfødt barn av smitteførende mor gis 1 ml.