Hopp til innhold

Melding

Opphever utleveringsrestriksjoner på pneumokokkvaksine

Publisert Oppdatert


Etterspørselen etter pneumokokkvaksine har denne våren vært langt større enn forventet. Tilgjengelige doser har derfor vært forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom.

Forsyningssituasjonen er nå bedre, og utleveringsrestriksjonene for både Pneumovax og Prevenar 13 oppheves. Folkehelseinstituttets opprettholder de generelle anbefalingene om målgrupper for vaksinasjon, som omfatter eldre (65+) og personer med immunsvikt og visse kroniske sykdommer Pneumokokkvaksine – veileder for helsepersonell. Barn får tilbud om pneumokokk­vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, men utover dette er det ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.

Rekvirerende lege vurderer behov for pneumokokkvaksine til den enkelte pasient. Bestilling skjer etter vanlig rutine Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera - veileder for helsepersonell. Personer med hiv-infeksjon, personer uten miltfunksjon og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon får pneumokokkvaksiner på blå resept (rekvireres fra FHI via faks eller post). Vaksine til øvrige pasienter kan rekvireres fra apotek på resept, eller i FHI sin nettbutikk til kontorbruk.