Hopp til innhold

Melding

Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

Publisert


Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et viktig tiltak i denne kampen er å sørge for at poliovirus ikke eksporteres ut fra de områdene hvor viruset nå finnes. For å sørge for dette, krever Verdens helseorganisasjon (WHO) at reisende som skal oppholde seg i mer enn 4 uker i de aktuelle landene er vaksinert mot polio før utreise fra landet. Dette gjelder også land som nordmenn ikke helt sjelden reiser til. Mer informasjon:
Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd (Folkehelseinstituttet)