Hopp til innhold

Melding

Nytt kurs og oppdatert kapittel om smittesporing

Publisert


Smittesporing spiller en avgjørende rolle i den norske strategien for å bekjempe covid-19 epidemien. Hver gang et covid-19- tilfelle bekreftes, skal det settes i gang smittesporing, og alle nærkontakter skal få beskjed om at de kan ha vært utsatt for smitte. De skal følges opp i 10 dager etter siste kontakt med den smittede, enten i karantene eller med testing og smittevernråd.

Smittesporingsarbeidet kan kreve mye av kommunene, og det kan bli behov for opplæring av personer som ikke er vant til dette arbeidet.

For å imøtekomme dette behovet har FHI skrevet et nytt og grundigere kapittel om smittesporing i veilederen for koronavirus. Det er også laget et kursopplegg.

De første bolkene som omhandler de grunnleggende prinsippene for smitteoppsporing er klare, og kurset skal videreutvikles gjennom sommeren og høsten.