Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Nytt informasjonsbrev vedrørende tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018

Brevet ble sendt elektronisk til kommunene i uke 25 og inneholder informasjon vedrørende tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018. Hovedpoengene i brevet:

  • Fra og med skoleåret 2018/2019 vil gutter på 7.klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.
  • HPV-vaksinen Cervarix har SYSVAK-kode HPV02. Det er viktig at riktig kode benyttes.
  • Det vil gjøres utvidet bivirkningsovervåking i en periode etter tilbudet starter. Utvidet overvåkning vil gjelde for både jenter og gutter, da dette gir mulighet til å sammenligne bivirkningsprofilene.
  • Fra høsten 2018 vil informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet hovedsakelig være tilgjengelig digitalt. Tidligere brosjyre er erstattet med informasjon på nettsiden om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet (FHI). I tillegg er det laget en kort animasjonsfilm til elever på 7. klassetrinn om HPV-infeksjon og HPV-vaksine. Filmen er tilgjengelig og kan lastes ned på temasiden HPV-vaksine til elever på 7. trinn (FHI). Skjema for informasjon og samtykke for HPV-vaksine er oppdatert.
  • Mandag 27. august kl.: 11.00 holdes en presentasjon på Facebook-siden: Folkehelseinstituttet - Kunnskap for helsetjenesten. Presentasjonen er beregnet for helsepersonell og vil ha hovedfokus på HPV-vaksine til gutter.

Brev: Tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2018