Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Nye meldingspliktige sykdommer og reviderte meldingskriterier i MSIS

Publisert


Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at følgende sykdommer fra 1. januar 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. meldingen skal inneholde personidentifiserbare opplysninger):

Rotavirussykdom

Ny meldingspliktig sykdom. Skal meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege.

Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile

Flyttes fra gruppe C-sykdommer. Skal meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege med de samme meldingskriteriene som tidligere.

Genital chlamydiainfeksjon

Flyttes fra gruppe C-sykdommer. Skal bare meldes av laboratorier. Diagnostiserende leger skal ikke melde tilfeller. Laboratorier vil motta mer informasjon om meldingsgangen.

Lymfogranuloma venerum (LGV)

Ny meldingspliktig sykdom. Skal meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege.

Andre endringer

Det er utarbeidet meldingskriterier for de nye gruppe A meldingspliktige sykdommene.

I tillegg er det gjort mindre endringer i meldingskriteriene for følgende allerede meldingspliktige sykdommer: Botulisme, brucellose, rubella, stivkrampe, giardiasis, polio, syfilis, zikafeber og denguefeber. Bakgrunnen for disse endringene er harmonisering med de reviderte europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.