Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Nye tal for oppvekst og levekår i statistikkbankane

Publisert


Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank er oppdaterte med nye tal for oppvekst og levekår.

I Kommunehelsa statistikkbank er følgande oppdatert for kommunar og bydelar:

  • Antalet og andelen eineforsørgarar i treårsperioden 2016-2018, vist for aldersgruppa under 45 år, samt for aldersgruppa 45 år og eldre. 
  • Antalet og andelen barn av eineforsørgarar i treårsperioden 2016-2018. 
  • Antalet og andelen av befolkninga som fekk stønad til livsopphald i 2018. Statistikken er vist for fleire aldersgrupper, sjå eksempel for aldersgruppa 20-29 år. Stønad til livsopphald omfattar uføretrygd, arbeidsavklaringspengar, arbeidsløysetrygd, overgangsstønad for eineforsørgarar og individstønad til tiltaksmottakarar. 

I Norgeshelsa statistikkbank er følgande oppdatert for fylka, helseregionane og landet: 

Statistikken er levert av NAV og SSB (utdanningstala) og er bearbeida av Folkehelseinstituttet.

Les meir:

Artiklar om levekår og folkehelse:

Få meldingar om oppdateringar rett i innboksen: Meld deg på nyhetsbrev