Hopp til innhold

Melding

Ny statistikkbank for dødsårsaker

Publisert


Statistikkbanken som viser kva vi døyr av i Noreg, har fått eit teknisk og visuelt løft. Ikkje alt er på plass enno. Men no er det opna for at vi kan ta ein titt på løysinga.

Foreløpig viser den nye statistikkbanken data for antalet som er døde av ulike sjukdommar og skadar i perioden 1996-2018. 

forsiden statistikkbanken
Forsida til den nye statistikkbanken for Dødsårsaksregisteret. Klikk på bildet for å forstørre.

Det pågår arbeid med å legge inn antal døde per 100 000 og i tillegg tal for fylke etter fylkesinndelinga per 1. januar 2020. Når dette er på plass, kan du samanlikne dødsårsaker for to eller fleire fylke, og du kan studere utviklinga over tid.

For å finne tal for tidlegare år og talet på døde per 100 000 kan du bruke «den gamle» statistikkbanken.