Hopp til innhold

Melding

Ny rapport: Kikhostevaksinasjon av gravide – aktuelt for Norge?

Publisert


Kikhostevaksinasjon av gravide kvinner kan beskytte deres spedbarn mot alvorlig forløp av kikhoste. Dette tiltaket anbefales i mange land. Folkehelseinstituttet har nå gjort en utredning for å se på behovet og muligheten for bruk av dette tiltaket i Norge.

De siste 10–20 årene har mange land opplevd økende forekomst av kikhoste i befolkningen på tross av høy vaksinasjonsdekning, hvor det også er meldt at noen spedbarn har hatt svært alvorlig sykdom som i noen tilfeller har ført til dødsfall. Siden 2011 har minst 27 land anbefalt kikhostevaksinasjon av gravide kvinner for å beskytte deres spedbarn mot alvorlig forløp av kikhoste. Når mor vaksineres mot kikhoste som gravid, danner hun antistoffer som overføres til fosteret, slik at barnet blir født med beskyttende antistoffer mot kikhoste. Disse antistoffene varer i noen måneder, altså i den perioden barnet er mest utsatt for alvorlig forløp av kikhoste og før barnet er stort nok til selv å kunne vaksineres.

Rapporten har sett på publisert litteratur på området, og vurdert behov for tiltak i Norge og hvilke praktiske utfordringer et slikt tilbud vil møte i Norge.

Rapporten konkluderer med:

  • Det er ikke grunnlag for å anbefale kikhostevaksinasjon av alle gravide i Norge gitt dagens forekomst av kikhoste hos barn under 1 år
  • Studiene som er gjort på området viser at vaksinasjon av mor i siste del av svangerskapet beskytter den nyfødte mot alvorlig forløp av kikhoste i minst 3 måneder etter fødsel
  • Det er ikke vist at vaksinasjon av mor fører til økt risiko for uheldige/uønskete utfall for mor, barn eller svangerskapet
  • Gravide kvinner som omfattes av lokale utbrudd av kikhoste kan anbefales vaksine mot kikhoste hvis de er i siste trimester av svangerskapet. Vaksiner som kan benyttes er kombinasjonsvaksiner til boostervaksinasjon av voksne (vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste med eller uten polio-komponent). Kvinnene må per i dag betale for vaksinen selv.
  • Folkehelseinstituttet vil nå starte arbeidet med å se på muligheten for å kunne tilby vaksine mot kikhoste til gravide kvinner gratis i situasjoner der det vurderes at det er behov for slik vaksinasjon.

Rapport: Kikhostevaksinasjon av gravide – aktuelt for Norge?

Om kikhoste i Smittevernveilederen