Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Ny nasjonal undersøkelse for å kartlegge forekomst av humant papillomavirus (HPV) i Norge

I løpet av 2018 vil 21-årige kvinner (født i 1997) motta invitasjon i posten til å delta i en undersøkelse for å kartlegge forekomst av humant papillomavirus (HPV) blant unge kvinner i Norge. Kvinnene blir bedt om å levere en urinprøve som analyseres for HPV ved Folkehelseinstituttet.  Hensikten er å kartlegge hvilke HPV-typer som finnes i befolkningen.

Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i tilsvarende undersøkelser, og om lag 35 000 jenter har så langt deltatt ved å sende inn en urinprøve.  Ved å sammenlikne forekomsten og HPV-typefordelingen før og etter innføringen av vaksinen, vil vi få kunnskap om effekten av vaksinasjonsprogrammet. Undersøkelsene er en del av oppfølgingen etter innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Mer informasjon om undersøkelsen og den nasjonale oppfølgingen av HPV-vaksinasjonsprogrammet:

En enkel urinprøve kan gi viktige svar (Folkehelseinstituttet)
Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet)