Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Ny kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A tilgjengelig i Norge

Vaksinen heter Viatim og ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i juli 2018. Den er nå tilgjengelig for bestilling fra Folkehelseinstituttet.

Viatim inneholder inaktivert hepatitt A-virus adsorbert på aluminiumhydroksid (adjuvans) samt Vi kapselpolysakkarid fra Salmonella typhi. Indikasjonen er samtidig forebygging av tyfoidfeber og hepatitt A-infeksjon hos personer fra og med 16 år. Vaksine mot hepatitt A anbefales vanligvis ved alle typer utenlandsreiser til ikke-vestlige land, mens tyfoidfebervaksine anbefales kun ved langvarig utenlandsreise dersom reisen skjer utenom turiststeder og på landsbygda.

Vaksinen kommer i en todelt sprøyte med 0,5 ml inaktivert hepatitt A-vaksine (uklar suspensjon) i kammeret nærmest stempelet og 0,5 ml tyfoid polysakkaridvaksine (klar oppløsning) i kammeret nærmest nålen. De to vaksinekomponentene blandes umiddelbart før injeksjon ved å føre stempelet sakte fremover.

Beskyttelse mot tyfoidfeber og hepatitt A-infeksjon oppnås med én dose Viatim. For langtidsbeskyttelse mot hepatitt A bør det gis en 2. dose inaktivert hepatitt A-vaksine enten i form av Viatim (hvis fortsatt behov for beskyttelse mot tyfoidfeber) eller i form av monovalent hepatitt A-vaksine. Viatim kan også gis som 2. dose hepatitt A-vaksine til personer som har fått én dose monovalent hepatitt A-vaksine, hvis beskyttelse mot tyfoidfeber også er ønskelig. Anbefalte intervaller mellom vaksinedosene er beskrevet i preparatomtalen.

Etter andre dose Viatim er det anslått at antistoffer mot hepatitt A vedvarer i minst 10 år. Personer med fortsatt risiko for tyfoidfeber bør revaksineres med tyfoid polysakkaridvaksine hvert tredje år.

Viatim koster 527,20 kr pr. dose inkludert legemiddelavgift og merverdiavgift. Vaksinen registreres i SYSVAK med kode HAT10.

For ytterligere informasjon henvises det til preparatomtalen.

Preparatomtale Viatim (legemiddelverket)